Verschillende handen bij elkaar op tafel
Verschillende handen bij elkaar op tafel

Hands-on tweedetaalverwerving

Eerder werk heeft aangetoond dat gesproken taal en handgebaren nauw verwant zijn. Dit project maakt gebruik van de nauwe relatie tussen spraak en gesticulatie (handgebaren gemaakt door horende mensen terwijl ze spreken) door het gebruik van gebaren in de verwerking van een tweede taal (L2) te bestuderen. 

We richten ons op de productie en perceptie van (supra)segmentale kenmerken van L2-spraak en stellen vragen als: Kan (een bepaald type) handgebaren leerders helpen meer moedertaalachtig te klinken in de vreemde taal, bijvoorbeeld met betrekking tot uitspraak of klemtoongebruik? Maakt het uit of L2-leerders alleen een gebaar zien of ook een gebaar maken tijdens het leren? Wat is de rol van individuele verschillen, bijvoorbeeld met betrekking tot muzikaliteit of werkgeheugen, in dit proces? 

De resultaten tot nu toe laten zien dat gebaren een nuttig instrument kunnen zijn in het L2-leerproces, maar dat hun precieze nut afhangt van de  specifieke context. Zo kan een bepaald type gebaar de verwerving van een bepaald soort foneem vergemakkelijken, maar niet een ander. Ons doel is te bepalen in welke gevallen vreemdetaallessen meer "hands-on" zouden moeten zijn.

Financiering

Contactinformatie