mobiele patiënteninformatie (radboudumc)
mobiele patiënteninformatie (radboudumc)

Health Monitor

Tijdsduur
2019
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Radboudumc

Radboudumc en Johnson & Johnson Innovative Medicine spannen zich in voor de gepersonaliseerde patiëntenzorg: een optimale behandeling voor de juiste patient op het juiste moment op de juiste plaats. Samen met prof. Sjaak Bloem van Nijenrode Universiteit heeft J&J een Health Monitor ontwikkeld, gericht op het welbevinden van patiënten. Die is in het Radboudumc getest door dr. Jacqueline Loonen. 

Health Monitor is een instrument met als basis twee psychologische variabelen: acceptatie en controle. Deze variabelen geven inzicht in hoe mensen hun gezondheid beleven. Hoe hoger de acceptatie – in hoeverre mensen hun gezondheidstoestand een plaats kunnen geven in hun leven – en controle – in hoeverre mensen mogelijkheden zien om iets aan hun gezondheidstoestand te kunnen doen – des te positiever de gezondheidsbeleving. 

Cut-of scores zijn bepaald om een onderscheid te maken tussen hoge en lage scores op acceptatie en controle (beiden worden gemeten met drie vragen). Dit leidt tot een dynamisch raamwerk bestaande uit vier segmenten, waarbij ieder segment een basisbehoefte specificeert die richting geeft aan het type ondersteuning dat mensen nodig hebben. 

Acceptatie en controle kunnen veranderen in de tijd door tal van gebeurtenissen. Passende zorg zal zodoende ook dienen te variëren in de tijd en de Health Monitor kan daarbij helpen. Uit eerste evaluaties onder het zorgpersoneel blijkt uit de praktijk dat zij zeer tevreden zijn over instrument: Health Monitor leidt tot efficiënte inzet van de zorg en geeft meer inzichten in wat patiënten behoeven. In vervolgevaluaties zal voortaan ook standaard ‘ervaren zingeving en wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van het zorgpersoneel’ worden meegenomen. 

In het Radboudumc wordt Health Monitor gebruikt binnen de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. Om de economische waarde van de Health Monitor te onderzoeken, wordt een samenwerkingstraject opgestart worden met de afdeling Late cancer survivor center en IQ Healthcare van Radboudumc.