De Ooijpolder
De Ooijpolder

Healthy Landscape

Oplossingen voor een duurzaam, gezond landschap voor plant, mens en dier.

Van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel, dat is de insteek van het consortium Healthy Landscape. Biodiversiteitsherstel kan echter alleen gerealiseerd worden door een integrale aanpak van de groene ruimte, waarin ecologische oplossingen worden verbonden met economische, sociale, cultuurhistorische, bestuurlijke en juridische kaders. Onderzoekers van verschillende faculteiten van de Radboud Universiteit werken daarom samen met studenten en de praktijk aan deze integrale aanpak. 

Healthy Landscape is partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. 

Onderzoekslijnen

Vier onderzoekslijnen vormen de basis waarop het onderzoek en de impact zijn gebaseerd: 

  1. Condities voor vitale natuur: Wat zijn de randvoorwaarden voor het in stand houden van de biodiversiteit in het landelijk gebied? 
  2. Governance van het institutionele landschap en gebiedstransities: Wat betekent ‘responsible governance for sustainable societies’ en hoe werken de ‘glocal’ interacties in de context van gebiedstransities? 
  3. Interacties tussen natuur en samenleving: Welke relatie hebben burgers met de natuur en hoe beïnvloedt dat het draagvlak voor natuur? 
  4. Landschap en gezondheid: Hoe kan de kwaliteit van de leefomgeving de fysieke en sociale gezondheid van de mens positief beïnvloeden? 

Een onderzoeksproject binnen Healthy Landscape dat overkoepelend is over alle vier de onderzoekslijnen, is het project Living Lab Ooijpolder 

Financiering

Partners

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met team Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie: 024 361 6000, media@ru.nl. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.