Gaarkeuken Montreal 1931
Gaarkeuken Montreal 1931

Heritages of Hunger

Societal Reflections on Past European Famines in Education, Commemoration and Musealisation
Tijdsduur
2020 tot 2025
Projectleden
prof. dr. Corporaal, M.C.M. (Marguérite) prof. dr. Jensen, L.E. (Lotte) , Dr. Ingrid de Zwarte , Boerman, C. (Charley), MA , Dr Anne-Lise Bobeldijk , dr. Janssen, L. (Lindsay) , Dr Deborah Madden , Anne van Mourik, MA , dr. Bentum, M. (Martijn) , Helmi Moret, MA , Dr Gloria Román Ruiz (former employee)
Projecttype
Onderzoek

Europese hongersnoden uit het verleden klinken door in actuele debatten over de economische crisis, vluchtelingen en Brexit. Zowel toen als nu speelden vraagstukken van draagkracht, verwaarlozing en migratie een rol. Deze vraagstukken worden gebruikt om internationale tegenstellingen en conflicten te benadrukken zoals de spanningen tussen Oekraïne en Rusland of de positie van Ierland tijdens de Brexit-discussie.

Solidariteit door onderwijs?

In dit project wordt onderzocht hoe educatie rondom hongersnoden op scholen en erfgoedlocaties vorm wordt gegeven en of deze praktijken begrip en solidariteit tussen landen kunnen versterken. De onderzoekers doen dat niet alleen binnen de Europese context. Zij zullen ook aandacht besteden aan de wijze waarop hongersnoden door en aan Europese migranten in de Verenigde Staten en Canada worden onderwezen. Bovendien bestuderen zij de invloed van migrantengemeenschappen binnen Europa op de regionale en nationale educatieve praktijken met betrekking tot hongersnoden.

De casussen die centraal staan in dit onderzoek zijn onder andere verbonden aan periodes van oorlog (België en Duitsland tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, Spanje, Rusland, Griekenland en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog). Daarnaast staan periodes van politieke nalatigheid en ecologische crises (negentiende-eeuws Ierland en Finland) en repressie (interbellum Spanje en Oekraïne) centraal. Op basis van de resultaten van het onderzoek, zal het project digitale onderwijsmaterialen ontwikkelen die door scholen en erfgoedinstellingen gebruikt kunnen worden.

Ook zal het consortium een rapport opstellen met aanbevelingen voor educatie over Europese hongersnoden, gericht op beleidsmakers, onderwijs- en erfgoedinstellingen.

Financiering

Partners

Het project wordt ondersteund door een adviesraad van gerenommeerde hongersnoodexperts en samenwerkingspartners uit  Nederland, België, Finland, Spanje, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Rusland, en Canada. Dit zijn  Verzetsmuseum Amsterdam; Museum Rotterdam; Red Star Line Museum, Antwerpen; EUROCLIO; Irish Heritage Trust, Dublin; Nerve Centre Derry; Kuopio Cultural History Museum; Werstas Labour Museum; Universiteit van Granada; Centro Documental de la Memoria Historica, Salamanca; Nederlands Instituut in Sint-Petersburg; Holodomor Research and Education Centre, Kiev; Ireland Park Foundation, Toronto; Holodomor Research and Education Consortium, Toronto.

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.