Getekende stripboeken met tekstwolken
Getekende stripboeken met tekstwolken

Het Koloniale Verleden in Hedendaagse Strips

Duits en Nederlands Kolonialisme in Woord en Beeld

Mijn proefschrift gaat over hedendaagse strips en representaties van Nederlandse en Duitse koloniale geschiedenis. Met behulp van inzichten uit postcolonial studies en comics studies, onderzoek ik hoe deze werken de dominante culturele herinnering van kolonialisme kritisch benaderen. Officiële archieven worden gekenmerkt door problematische vormen van stilte en vergetelheid en ze houden hedendaagse vormen van Othering en racisme in stand. In hun visueel-verbale vorm gaan de geselecteerde strips op innovatieve wijze om met deze kwesties.
Hoewel grafische literatuur internationaal erkenning heeft gekregen voor het bekritiseren van koloniale, imperiale en racistische praktijken en gedachtegoed (Bragard en Lambert; McKinney; Wanzo), is er weinig onderzoek gedaan naar kritische strips in de Nederlandse en Duitse postkoloniale context. Met behulp van de methode van cultural analysis zal ik dus in dit promotieonderzoek kijken naar graphic novels, educatieve strips en webcomics.

In de context van de representatie van het problematische verleden kunnen strips zich beelden en discoursen uit het culturele geheugen toe-eigenen en deze door hun plurivocale en multimodale vorm op nieuwe manieren weergeven. Als medium met een geschiedenis van raciale karikaturen kunnen hedendaagse strips "terug-tekenen" (drawing back) naar een archief van imperialisme (Dony; McKinney) en het verleden productief weergeven door er antiracistische, meervoudige en expliciet geconstrueerde versies ervan te vertellen. Dit promotieonderzoek werkt aan een theoretisch innovatieve benadering die Eurocentrisme in comics studies aan de kaak stelt en tekstgerichte postkoloniale theorie verrijkt door comics in verband te brengen met de concepten colonial aphasia (een onvermogen om over koloniale geschiedenis te spreken, zoals bedacht door Stoler), het culturele archief (Wekker), en terugschrijven/terugtekenen (Ashcroft et al.). Een vergelijking tussen Nederland en Duitsland maakt het mogelijk transnationale discoursen en nationale bijzonderheden te bestuderen in deze twee landen die een zeer verschillend koloniaal verleden hadden maar er vandaag de dag overlappende vormen van herinnering aan hebben. Het project hoopt bij te dragen aan postkoloniale debatten door aandacht te besteden aan nieuwe en productieve grafische interventies in het culturele archief.

Contactinformatie