Abstract image of blue and red smoke coming together
Abstract image of blue and red smoke coming together

Het lek tussen twee talen

Statistiek van taal als nieuw venster op de meertalige geest
Tijdsduur
1 maart 2023 tot 1 maart 2028
Projectleden
dr. S.L. Frank (Stefan) prof. dr. H. de Hoop (Helen) dr. S.S. Bultena (Sybrine) K. Ligtenberg (Kars) N.T. Shapiro (Naomi) PhD , Prof. Gabriella Vigliocco (University College London, UK) , Dr Walter van Heuven (University of Nottingham, UK)
Projecttype
Onderzoek

Meertaligen hebben geen onafhankelijke systemen voor hun verschillende talen. Onderzoek heeft juist aangetoond dat de talen van een meertalige een geïntegreerd systeem vormen: elke taal beïnvloedt de verwerking van de andere. Er is echter heel weinig bekend over de representaties en mechanismen die ten grondslag liggen aan deze interactie als ze verder gaan dan het niveau van individuele woorden. Het kan niet worden verklaard door de huidige computermodellen van zinsbegrip, die alleen over de eentalige situatie gaan. Dit project wil de architectuur van het meertalige zinsverwerkingssysteem blootleggen en verklaren hoe de talen van een meertalige op elkaar inwerken. 

Een belangrijk inzicht uit de psycholinguïstiek is dat veel taalverwerkingsverschijnselen voortkomen uit statistische regelmatigheden van taal (bv. de snelheid van het woordlezen volgt de waarschijnlijkheid waarmee woorden voorkomen). Door deze opvatting opnieuw vorm te geven voor de meertalige situatie, ontwikkelt het project een formalisering van hoe de statistische eigenschappen van een taal de verwerking van een andere taal beïnvloeden. Deze formalisering wordt vervolgens geïmplementeerd in een aantal computationele, cognitieve modellen die aspecten van het taalbegripsproces simuleren en de unieke eigenschappen van meertaligheid verklaren. 

De verschillende modellen belichamen verschillende manieren waarop het meertalige systeem kan functioneren. De meest geschikte modelarchitectuur wordt geïdentificeerd door de precieze, kwantitatieve voorspellingen van de modellen te correleren met gedrags- en neurale metingen van zinsleesstudies waarin vergelijking worden gemaakt tussen eentaligen en tweetaligen; moedertaalsprekers en anderstaligen; en anderstaligen met verschillende mate van blootstelling aan de tweede taal en vaardigheid in de tweede taal. Door computationele simulaties en psycholinguïstische experimenten te integreren, biedt het project nieuwe inzichten die ons begrip van meertaligheid vergroten en mogelijk transformeren; en kan het innovaties in het vreemdetalenonderwijs  stimuleren.

Subproject

Abstract image of blue and red smoke coming together

Het lek tussen twee talen - Subproject 1

In dit subproject van 'Het lek tussen twee talen' zullen nieuwe inzichten over het meertalige brein geleverd worden aan de hand van simultaan eye-tracking en EEG.

Financiering

Partners

  • University College London, UK
  • University of Nottingham, UK

Contactinformatie

Contactpersoon