Abstract image of blue and red smoke coming together
Abstract image of blue and red smoke coming together

Het lek tussen twee talen - Subproject 1

Dit project doelt erop om tot een beter begrip van het meertalige brein te komen, door te onderzoeken of er een 'lek' bestaat tussen de meerdere talen die zo iemand spreekt. Zo hopen wij te kunnen zien of de talen los van elkaar aanwezig zijn in het brein, of juist geïntegreerd en interactief zijn.

Het deelproject zal menselijke data verzamelen door middel van simultaan eye-tracking en EEG dat opgenomen wordt bij tweetalige Nederlands-Engels sprekers (van verschillende niveau's), enkeltalige Engels sprekers, en Engels sprekers die als tweede taal Nederlands leren. Deze data zal wellicht uit zichzelf al nieuwe inzichten leveren over het meertalige brein, en zal ook gebruikt worden om computermodellen van taalverwerking te bouwen en trainen in subproject 2.

Dit deelproject is onderdeel van het grotere project 'Het lek tussen twee talen'.

Financiering

Contactinformatie

Contactpersoon