Eulalia (Making a martyr)
Eulalia (Making a martyr)

Het maken van een martelaar in middeleeuws Iberië, 589-1080

Tijdsduur
1 februari 2020 tot 30 januari 2025
Projectleden
dr. K. Ihnat (Kati) C.E.J. Hoijinck (Cathrien) MA dr. M.R. Shaffer (Melanie) , Affiliated members and interns: Litha Efthymiou (PhD), Tetz Frielinck (MA), Ellen Joosten (MA), Carlo Beijen (MA)
Projecttype
Onderzoek

Dit project belooft nieuwe inzichten in hoe samenlevingen martelaren maken door te kijken naar het vroegmiddeleeuwse Iberië, waar een wijdverspreide en zeer actieve devotie voor inheemse christelijke martelaarsheiligen heerste. Velen van hen waren in de late oudheid gedood door de Romeinen, maar in de negende en tiende eeuw doken een aantal 'nieuwe martelaren' op als ogenschijnlijke slachtoffers van moslimautoriteiten. Het project onderzoekt voor het eerst de culturele constructie van Iberische martelaren van de late oudheid tot in de vroege middeleeuwen, zowel in de christelijke noordelijke koninkrijken als in Al-Andalus, waarbij rituele herdenking centraal staat: de regelmatige viering van martelaarsheiligen in de christelijke liturgie. Het project (met Kati Ihnat als hoofdonderzoeker) zal onderzoeken hoe liturgische bronnen het ideaal van martelaarschap communiceerden, maar altijd in dialoog met materiële bronnen (relikwieën, kerken, etc.).

Deelprojecten

Twee deelprojecten staan centraal: één dat blootlegt wat de muziek van de liturgie ons vertelt over martelaarschap (Melanie Shaffer, post-doc), en één dat de verstrengeling van religieuze praktijken tussen christendom, islam en jodendom in Al-Andalus onderzoekt (Cathrien Hoijinck, PhD). De interdisciplinaire en vergelijkende aanpak zal nieuwe methodologieën bijdragen aan de studie van religie door te laten zien hoe rituelen de samenleving in verschillende contexten vormgeven door het creëren van collectieve identiteiten, cultureel geheugen en religieuze idealen.

London, British Library Add. MS 30845, f. 56r (Making a martyr)

Deelproject: Martelaren op muziek zetten

Dit subproject onderzoekt de muziek van Oud-Spaanse martelaarsherdenkingen en hoe die de identiteit van de herdachte martelaar hielp vormgeven.

Paris, Bibliothèque nationale de France MS Hébreu 1082, f. 16r

Deelproject: Martelaarsculturen in Al-Andalus

De focus van dit deelproject is de zogenaamde Cordobaanse kalender, een combinatie van een almanak in het Arabisch en een christelijke liturgische kalender.

Blogs

Lees hier blogs over het project.

Database

Dit project werkt ook aan het samenstellen van een database over Iberische heiligen. De Iberische heiligendatabase combineert liturgisch, muzikaal en materieel bewijsmateriaal waardoor voor het eerst een holistische verkenning van heiligencultussen in middeleeuws Iberië mogelijk is. De database integreert liturgische teksten uit manuscripten met de materiële cultuur waaruit heiligencultussen bestonden, waaronder kerken, relikwieën, religieuze voorwerpen, inscripties en bewijsmateriaal uit manifesten. Deze informatie, gevisualiseerd op kaarten, opent nieuwe inzichten in hoe heiligenverering ontstond in Iberië, hoe het verschoof en veranderde in de loop van de tijd, en welke vormen het aannam in verschillende gebieden. Het integreert twee projecten: het door de AHRC gefinancierde project 'Doctrine, devotion and cultural expression in the cults of medieval Iberian saints' (ondergebracht bij de Universiteit van Bristol) en het door de NWO gefinancierde project 'Making a martyr in medieval Iberia, 589-1080' (ondergebracht bij de Radboud Universiteit), en is samengesteld door een team dat bestaat uit Catherine Hoijinck, Emma Hornby, Kati Ihnat, Maeve O'Donnell en Jamie Wood, en het Humanities Lab van de Radboud Universiteit. Het is momenteel nog in aanbouw.

Financiering

Contactinformatie

Contactpersoon