Oud manuscript
Oud manuscript

Het medisch compendium van Henricus Spijker, arts en kanunnik in vijftiende-eeuws Nijmegen

Tijdsduur
1 juni 2020 tot 31 augustus 2025
Projectleden
prof. dr. Oosterman, J.B. (Johan) Isoldi, A. (Angela), MA , Ivo Wolsing MA , Kris Brussen MA , Dr Claire Weeda (UL) , Prof. Jos van der Meer , Dr David Overbosch , Willem van Bentum MA
Projecttype
Onderzoek

Een medisch compendium samengesteld tussen 1475 en 1493 is het oudste bewaard gebleven wetenschappelijke boek uit de stad Nijmegen. Het behoorde toe aan dr. Henricus Spijker, die tussen 1470 en 1493 verbonden was aan de kerk (kapittelkerk vanaf 1475) van Sint-Stephanus in Nijmegen. Spijker studeerde kunst in Keulen en medicijnen in Padua, en zijn medisch compendium bevat alle praktische informatie die een laat-vijftiende-eeuwse arts nodig had. Naast medische traktaten bevat het een astrolabium en een rijk geïllustreerd herbarium.

Het huidige project maakt het manuscript voor een breder publiek toegankelijk door het digitaal beschikbaar te maken. Daarnaast wil het project het leven van de eigenaar, Henricus Spijker, en de rol die hij speelde in de stad Nijmegen tussen 1470 en 1493 schetsen. Ten slotte plaatst het project het manuscript in zijn bredere Europese context door het te verbinden met vergelijkbare medische compendia. Op die manier werpt het project licht op de status van de medische wetenschap in laatmiddeleeuws Nijmegen.

Resultaten

Een gedigitaliseerde versie van het manuscript is hier beschikbaar. 

Financiering

  • UB Nijmegen

Contactinformatie