painting of a saint giving alms to pelgrims
painting of a saint giving alms to pelgrims

Het middeleeuwse rituele landschap

Archeologie, materiële cultuur en levende religie
Tijdsduur
1 april 2023 tot 1 april 2026
Projecttype
Onderzoek

Het project zal de geschiedenis blootleggen van rituele praktijken uitgevoerd door gewone mensen als onderdeel van hun dagelijks leven in middeleeuws Engeland (ca. 1000-1600). Methodologische innovatie, waarbij archeologische, historische en digital humanities analyses worden gecombineerd, zal originele perspectieven op middeleeuwse geleefde religie blootleggen.

Het project zal Engelse archeologische vondsten in een vergelijkende context plaatsen met archeologische vondsten in Nederland en Denemarken. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van openbare documentatieprojecten van archeologische vondsten zoals Kunera (Radboud Universiteit) en Portable Antiquities Netherlands. Dit zal een transnationale analyse van Europese publieke vondsten mogelijk maken, met relevantie voor en gebruik van archeologische citizen science in heel Europa. Voor het eerst wordt de middeleeuwse levende religie geëvalueerd in termen van regionale verschillen en in periodes van grote veranderingen, waaronder de Zwarte Dood en de Reformatie, om een baanbrekende studie te bieden voor de analyse van de Europese materiële cultuur.

Het project is een samenwerking tussen de Universiteit van Reading en het British Museum. Het projectteam bestaat uit de hoofdonderzoekers prof. dr. Roberta Gilchrist (Universiteit van Reading), dr. Michael Lewis (hoofd van de PAS, British Museum) en dr. Eljas Oksanen (Universiteit van Helsinki). Kunera neemt deel aan dit project door gegevens van insignes en ampullen gevonden in Groot-Brittannië, Denemarken en Nederland ter beschikking te stellen voor vergelijkend onderzoek. Vanuit Nederland zijn, naast Kunera, dr. Mirjam Kars (Vrije Universiteit Amsterdam) en dr. Annemarieke Willemsen (Rijksmuseum van Oudheden, Leiden) bij het project betrokken.

Lees meer over Kunera

Partners

  • University of Reading, UK
  • British Museum, UK
  • University of Helsinki, Finland
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Contactinformatie