The Arrival (2007), Rowan Gillespie, Toronto
The Arrival (2007), Rowan Gillespie, Toronto

Het onderwijzen van nalatenschappen van grote hongersnoden in Noord-Amerika

Tijdsduur
2020 tot 2025
Projecttype
Onderzoek

De nalatenschap van de Ierse Hongersnood houdt nog steeds stand in Noord-Amerika, zowel onder gemeenschappen met Iers-Amerikaanse wortels als daarbuiten. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk bij het maken van een curriculum over hongersnood bij New York State University en de oprichting van vele monumenten gewijd aan emigranten en slachtoffers van de Ierse hongersnood in de VS in de jaren 1990, zoals het monument voor de hongersnood in Gaelic Park in Chicago, ontworpen door pater Anthony Brankin. De reacties op dergelijke inspanningen en monumenten laten zien dat het hongersnoodverleden een levende en complexe herinnering is die voor sommigen concurreert met de erfenissen van de zwarte diaspora en de genocide op Native Americans.

Monumenten zoals Rowan Gillespie's The Arrival in Toronto symboliseren de hoop van de emigranten op een betere toekomst aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Tegelijkertijd worden dergelijke verwijzingen naar Canada's hongersnooddiaspora als een succesverhaal van immigratie en integratie gecompliceerd door de herinneringen aan de koortsschepen en quarantainestations (McGowan 2009; King 2014).

Het onderzoeksproject Het onderwijzen van nalatenschappen van grote hongersnoden in Noord-Amerika wordt verricht door Prof. Marguérite Corporaal en onderzoekt een rijk corpus aan hongersnoodgerelateerde onderwijsprogramma's en -praktijken die worden gebruikt door scholen, erfgoedinstellingen, diasporagemeenschapscentra en musea in de VS en Canada. Hoe beïnvloeden de manieren waarop deze gemeenschappen, instellingen en individuen het verleden van de Ierse hongersnood en de hongersnoodmigratie overdragen via formeel en informeel onderwijs, de erfenis van andere problematische periodes uit het verleden?

Dit deelproject is een van de zeven deelprojecten van Heritages of Hunger.

Financiering

Partners

Het project wordt ondersteund door een adviesraad van gerenommeerde hongersnoodexperts en samenwerkingspartners uit  Nederland, België, Finland, Spanje, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Rusland, en Canada. Dit zijn  Verzetsmuseum Amsterdam; Museum Rotterdam; Red Star Line Museum, Antwerpen; EUROCLIO; Irish Heritage Trust, Dublin; Nerve Centre Derry; Kuopio Cultural History Museum; Werstas Labour Museum; Universiteit van Granada; Centro Documental de la Memoria Historica, Salamanca; Nederlands Instituut in Sint-Petersburg; Holodomor Research and Education Centre, Kiev; Ireland Park Foundation, Toronto; Holodomor Research and Education Consortium, Toronto.

Contactinformatie