Docent die lesgeeft.
Docent die lesgeeft.

Het onderzoeken van reacties van omstanders op ambigu grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Bij het aanpakken van de "donkere kant" van gedrag in organisaties, erkent het huidige onderzoek de rol van derden bij mishandeling op het werk, gezien het veelbelovende potentieel om het proces en de dynamiek van mishandeling beter te begrijpen. Dergelijke gevallen, waarbij negatief interpersoonlijk gedrag wordt gericht op een andere persoon op de werkplek, hebben nadelige gevolgen voor alle werknemers. Derden spelen een belangrijke rol bij het rechtzetten van mishandeling door in te grijpen. Bijvoorbeeld door het slachtoffer te verdedigen of zich uit te spreken tegen de dader. Vaak grijpen derden echter niet in. Onderzoek heeft zich vooral gericht op de omstandigheden die interventie door derden meer of minder waarschijnlijk maken, maar laat onzekerheid bestaan over het voorafgaande proces. Interventiegedrag wordt voorafgegaan door verschillende reacties, momentane reacties genoemd, die gevormd worden door de sociale informatie uit de omgeving. Dit project voorziet in de bovengenoemde onderzoeksleemte door de sociale informatieverwerking van de derde partij te onderzoeken die voorafgaat aan de beslissing om in te grijpen. Door middel van kwalitatieve en kwantitatieve methoden wil dit onderzoek meer inzicht verschaffen in de momentane reacties van derden op ambigue mishandeling op de werkplek en hoe dit het interventiegedrag vormt.

Contactinformatie