Woman signing in front of laptop
Woman signing in front of laptop

Het SignON project

SignON is een gebruikersgericht en gemeenschapsgestuurd project dat tot doel heeft de uitwisseling van informatie tussen doven, slechthorenden en horende personen in heel Europa te vergemakkelijken. Het is gericht op de Ierse, Britse, Nederlandse, Vlaamse en Spaanse gebarentalen en op de Engelse, Ierse, Nederlandse en Spaanse gesproken talen.

Door samenwerking met Europese doven en slechthorenden zullen onderzoekers use cases definiëren, de SignON-dienst en -toepassing gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen. Het doel van dit onderzoeksproject is de eerlijke, onbevooroordeelde en inclusieve verspreiding van informatie en digitale inhoud in de Europese samenleving.

Het project zal de SignON-dienst implementeren als een smartphone-applicatie die draait op moderne standaardtoestellen.

CLST draagt bij met automatische spraakherkenning voor Nederlands, Engels, Spaans en Iers.

SignON website

Financiering

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.

Partners

Het SignON EU consortium omvat 17 Europese partners onder leiding van Prof. Andy Way, Professor of Computing aan de Dublin City University, Ierland (coördinator), en Dr. Dimitar Shterionov Assistant Professor in Cognitive Science and Artificial Intelligence aan de Tilburg University, Nederland (Scientific Lead). Lees meer over elk van de partners op de website.

Contactinformatie