Onderzoeksproject icoon
Onderzoeksproject icoon

Het wat en hoe van zelfregulerende leerstrategieën in onderwijs en sport

Een op waarde gebaseerd keuzeperspectief
Tijdsduur
1 september 2022 tot 1 augustus 2030
Projecttype
Onderzoek

Zelfregulatie van het leerproces naar het leerdoel is een complex samenspel tussen verschillende constructen. We weten niet hoe deze constructen zich tot elkaar verhouden en hoe ze geïntegreerd zijn in het leermoment. In dit project bieden we een op waarden gebaseerd keuzeperspectief op zelfregulerend leren (SRL) waarin aan keuzes een subjectieve waarde wordt toegekend die leidt tot een SRL-beslissing. Aan de hand van een scoping review, een experience sampling studie en een experimentele veldstudie in onderwijs en sport zal een meer geïntegreerde beschrijving van SRL worden aangeboden. Dit zal mogelijk handvatten bieden voor het bevorderen van betere SRL-besluitvorming in het leermoment.

Financiering

Contactinformatie