Het zelfbeeld van hoogbegaafden gedurende de gehele levensloop

Het zelfbeeld verwijst naar de zelfbewuste, zelfrelevante kennis van de persoon en is dynamisch, veelzijdig en contextafhankelijk. Sociale ervaringen beïnvloeden de inhoud en de betekenis van de facetten van het zelfbeeld. De ontwikkeling van het zelfbeeld is een levenslang proces van zowel constructie als reconstructie, dat iemand in staat stelt een gevoel van continuïteit en samenhang te ontwikkelen, zich aan te passen aan situationele omstandigheden en zich te onderscheiden van anderen. De ontwikkeling naar een adequaat, coherent en duidelijk zelfbeeld is van vitaal belang voor iemands zelfregulatie en psychologisch welzijn gedurende de hele levensloop.

Voor hoogbegaafden (d.w.z. mensen met een hoog niveau van algemene intelligentie of cognitieve bekwaamheid) kan de ontwikkeling naar een gezond zelfbeeld een grotere uitdaging zijn, omdat ze onderhevig kunnen zijn aan sociale afkeuring, stigmatisering en stereotype dreiging, voortkomend uit hun minderheidsstatus. Gestigmatiseerde (d.w.z. sociaal afgewezen) facetten van het zelf zijn moeilijker te integreren in het zelfbeeld. Het doel van mijn onderzoek is om inzicht te krijgen in het zelfbeeld van hoogbegaafden door de veelzijdigheid, structuur en ontwikkeling van het zelfconcept van hoogbegaafden gedurende de levensloop te onderzoeken.

Contactinformatie