Een voorbeeld van een belastingkohier uit Utrecht 1918/19
Een voorbeeld van een belastingkohier uit Utrecht 1918/19

HIP-NL: Een historisch inkomenspanel voor Nederland

Tijdsduur
1 januari 2022 tot 1 januari 2026
Projectleden
dr. P. Puschmann (Paul) , Dr Auke Rijpma (Utrecht University) , Prof. Jan Luiten van Zanden (Utrecht University)
Projecttype
Onderzoek

Dit project zal een uniek grootschalig historisch inkomenspanel opzetten. Met behulp van belastinggegevens, die tot nu toe zelden op een systematische manier zijn gebruikt, zullen inkomensgegevens op meerdere tijdstippen worden verzameld van 200.000 personen in Nederland tussen 1851 en 1922. Door de recente massale digitalisering van vitale gegevens en bevolkingsregisters en de ontwikkeling van tools voor data-integratie kunnen we het inkomenspanel verbinden met vele andere belangrijke datasets in het domein van de sociale wetenschapsgeschiedenis. Deze geïntegreerde verzameling van datasets zal nieuwe lijnen mogelijk maken voor zeer geavanceerd onderzoek naar sociale en economische ongelijkheid in meerdere dimensies, over een lang tijdsbestek en over meerdere generaties.

Financiering

PDI-SSH Digitale infrastructuur door CLARIAH en ODISSEI. 

Contactinformatie

Dr Auke Rijpma: auke.rijpma@gmail.com

Contactpersoon