ChatGPT put to the test: how did it do in its accounting exams?
ChatGPT put to the test: how did it do in its accounting exams?

Historisch onderzoek met behulp van Kunstmatige Intelligentie

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2023 tot 2024
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Het gebruik van AI-software tijdens het studeren wordt steeds populairder onder studenten, maar vaak zijn zij onvoldoende voorbereid op het effectief gebruik ervan. Tegelijkertijd hebben docenten en universiteiten moeite met het integreren van AI-technologieën in het onderwijs.  

Tim Riswick hoort van zijn collega’s dat studenten van de bacheloropleiding Geschiedenis veel tijd kwijt zijn aan de basisstappen voor onderzoek, zoals het selecteren van een onderwerp en het formuleren van een onderzoeksvraag, in plaats van het echte onderzoek doen. Kan kunstmatige intelligentie studenten ondersteunen in het doen van historisch onderzoek? 

Hypothese

Tim streeft ernaar dat zowel studenten als docenten leren om verantwoord en effectief gebruik te maken van AI-software bij het doen van (historisch) onderzoek. Hierdoor zullen zij minder tijd kwijt zijn aan de basisstappen van het onderzoeksproces en ontstaat er meer tijd voor aandachtiger historisch onderzoek. Deze innovatie is niet alleen relevant voor de opleiding Geschiedenis, maar is ook van belang voor andere universitaire opleidingen met betrekking tot onderzoek doen. 

Gewenste oplossing

In dit innovatieproject ontwikkelt Tim een nieuwe opzet van een themacollege binnen de opleiding Geschiedenis, waarbij de focus ligt op het doceren in het gebruik van AI-software tijdens het onderzoeksproces. De opzet van dit themacollege kan ook dienen als voorbeeld voor vergelijkbare cursussen bij andere opleidingen.  

Plan van aanpak

Tim wil starten met het herzien van de opzet van de themacolleges, zodat AI-software hierin een rol zal spelen.  
Vervolgens zullen de vernieuwde colleges worden gegeven aan de studenten, waarbij verschillende AI-software wordt behandeld. In de colleges reflecteren studenten en docenten op de manieren waarop AI-software wel en niet gebruikt kan worden in het wetenschappelijke onderzoeksproces.  

Daarnaast ontwikkelt hij student- en docenthandleidingen waarin wordt beschreven op welke manier AI-software kan helpen in de verschillende fasen van (historisch) onderzoek. Daarin zit ook een overzicht van welke AI-software beschikbaar is voor het doen van onderzoek met daarbij een reflectie van de voor- en nadelen van de verschillende software.  

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie