Hoe weerstand tegen innovatie ontstaat

Vrijheidsbedreiging en nieuwheid als barrières voor de adoptie van innovatie
Tijdsduur
9 januari 2018 tot 30 november 2023
Projectleden
prof. dr. R.W. Holland (Rob) dr. S.M. Ritter (Simone) , Dr. Madelon van Hooff
Projecttype
Onderzoek

Innovaties zijn noodzakelijk om om te gaan met onze snel veranderende omgeving en samenleving. Innovaties waarvoor mensen hun gedrag moeten veranderen, worden echter vaak als stressvol ervaren en stuiten op weerstand.

In mijn PhD-project wil ik weerstand tegen innovatie-implementaties beter begrijpen en betere manieren vinden om deze weerstand te overwinnen. Dit gebeurt in drie delen. Ten eerste willen we begrijpen hoe reacties op beïnvloeding verlopen door de veranderbaarheid en de psychofysiologische markers van reacties op bedreiging door vrijheid te onderzoeken. Ten tweede willen we invloed en nieuwheid integreren door de impact van vrijheidsbedreiging op het vermijden van nieuwigheid te onderzoeken. Ten derde willen we weerstand tegen innovaties verminderen op basis van de verworven inzichten. De eerste twee onderzoekslijnen vinden voornamelijk plaats in een virtual reality setting, en de derde lijn zal worden onderzocht in een veldstudie om de toegepaste waarde te maximaliseren.

Mijn belangrijkste interesse, zowel in dit project als daarbuiten, is begrijpen wat bepaalt of mensen in een sociale context hun gedrag zullen veranderen, en mensen helpen zich aan te passen aan een veranderende omgeving.