Stethoscoop op tafel
Stethoscoop op tafel

HoMed (Homo Medicinalis)

HoMed (Homo Medicinalis) zal een SSH-onderzoeksinfrastructuur implementeren met een enorm potentieel voor automatische transcriptie van gevoelige audiovisuele (AV) opnames. De gebruikscasus zal zich richten op AV-opnames van medische consulten over het gebruik van geneesmiddelen ('MedPharm'). MedPharm laat in de praktijk situaties zien waarin patiënten vaak niet in staat blijken te zijn het juiste medicijngebruik te begrijpen. Om onbedoeld medicijngebruik tegen te gaan moeten we beter begrijpen welke betekenissen we aan medicijnen geven. Daarom zijn opnames en transcripties van patiëntenconsulten nodig.

In HoMed zal een standaard automatische spraakherkenner (ASR) voor het Nederlands worden aangepast aan MedPharm-discussies, aangezien essentieel jargon geen deel uitmaakt van het vocabulaire van de huidige generieke ASR. De ASR zal worden omgeschoold op bestaande radio- en tv-gegevens en op zeer gevoelige AV-opnamen van patiëntenconsulten bij het Nivel.

HoMed website

Financiering

PDI-SSH

Partners

  • Universiteit Utrecht
  • Nivel
  • Netherlands Institute of Sound and Vision

Contactinformatie