Two children talking to each other sitting on the ground
Two children talking to each other sitting on the ground

Hoofdbewegingen als voorlopers van prosodische focusmarkering in een vreemde taal

Tijdsduur
1 januari 2020
Projectleden
dr. L.J. van Maastricht (Lieke) , Núria Esteve-Gibert , Ivy Mok
Projecttype
Onderzoek

Onderzoek naar de verwerving van discoursfocusmarkering heeft zich van oudsher gericht op prosodische signalen, voornamelijk intonatie. Echter, visuele signalen om informatiestatus te markeren werden vaak buiten beschouwing gelaten. Recentelijk is aangetoond dat Franse kinderen hoofdgebaren (zoals wenkbrouw raises en knikken) gebruikten om nieuwe/contrastieve elementen in discourse te markeren voordat ze de hiervoor benodigde prosodische signalen ontwikkelden. Omdat discoursmarkering met behulp van prosodie een uitdaging is voor zowel moeder- (L1) als vreemdetaal (L2) leerders, onderzoeken we of deze bootstrapfunctie van hoofdgebaren in prosodische focusmarkering ook voorkomt in een L2-context. L2-leerders zullen ofwel in staat zijn om discoursfocus te markeren door middel van hoofdgebaren voordat ze in staat zijn om dit prosodisch te doen, zoals L1 sprekers, of het zou zo kunnen zijn dat gebaren en prosodie zo nauw met elkaar verbonden zijn in een volwassen L2-context dat leerders in beide modaliteiten dezelfde, mogelijk onnauwkeurige, nadruk leggen op hetzelfde deel van de uiting. 

Financiering

Partners

Universitat Oberta de Catalunya

Contactinformatie