typewriter with a paper saying fake news
typewriter with a paper saying fake news

HYBRIDS

Hybride intelligentie om veranderingen in goede democratische praktijken te volgen, te bevorderen en te analyseren
Tijdsduur
1 januari 2023 tot 1 januari 2027
Projectleden
Pablo Gamallo Otero (Project leader & Network coordinator, University of Santiago de Compostela, Spain) , dr. N.H.J. Oostdijk (Nelleke) prof. dr. M.A. Larson (Martha) , Promovendus (nog aan te stellen)
Projecttype
Onderzoek

Valse geruchten, nepnieuws of haatzaaien tegen kwetsbare minderheden via sociale media zijn een van de grootste bedreigingen voor democratieën aan het worden. Een wereldwijde strategie tegen desinformatie is van cruciaal belang. Open democratische samenlevingen zijn afhankelijk van vrije burgers die toegang hebben tot verifieerbare informatie, zodat zij hun eigen mening kunnen vormen over verschillende politieke kwesties. De belangrijkste wetenschappelijke doelstelling van HYBRIDS is onderzoekers de kennis te verschaffen die nodig is om strategieën en instrumenten te ontwerpen om te reageren op desinformatie op basis van een grondige analyse van het publieke discours.

Er is veel vooruitgang geboekt bij de automatische detectie van desinformatie door gebruik te maken van natuurlijke taalverwerking en nieuwe kunstmatige intelligentietechnieken op het specifieke gebied van machine- en deep learning. Dit is echter een zeer complexe taak die een hoge mate van natuurlijk taalbegrip, inferentie en redenering vereist. Om de strategieën voor de aanpak van desinformatie te verbeteren, zal HYBRIDS de gestructureerde kennis uit de sociale en menswetenschappen integreren in instrumenten voor natuurlijke taalverwerking en algoritmen voor "deep learning", teneinde nieuwe hybride intelligentiesystemen te ontwikkelen.

Het concept van hybride intelligentie bestaat uit het combineren van machine- en menselijke intelligentie om de tekortkomingen van bestaande kunstmatige intelligentiemethoden te ondervangen. Hoewel hybride systemen in de nabije toekomst waarschijnlijk steeds bepalender zullen worden, zijn er maar weinig deskundigen die dergelijke systemen kunnen ontwerpen en ontwikkelen. Dit is vooral te wijten aan het multidisciplinaire karakter van de hybride strategie en de moeilijkheid om onderzoekers te vinden met een volledige opleiding in traditioneel gescheiden disciplines zoals computertechniek, sociale wetenschappen of taalkunde. Het doctoraalnetwerk HYBRIDS wil onderzoekers opleiden in hybride methodologieën voor hun toepassing in sociale studies.

HYBRIDS project website

Financiering

Partners

 • University of Santiago de Compostela (Spain) 
 • University of Caen (France) 
 • University of Coruña (Spain) 
 • University of Evora (Portugal)
 • Queen Mary University of London (UK)
 • Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Spain)
 • Fondazione Bruno Kessler (Italy)
 • Leibniz Institute for Social Sciences (Germany)
 • Fondazione Openpolis ETS (Italy)
 • Fundación Empresa Universidad Gallega (Spain)
 • Factoria de software e multimedia S.L. (Spain)
 • Industrieanlagen Betriebsgesellschaft MBH (Germany)
 • Newtral Media Audiovisual SL (Spain)

Contactinformatie