Coronavirus outbreak

Improving Interdisciplinary Knowledge Integration in Public Health Crisis Management

Tijdsduur
2023 tot 2023
Projectleden
Lohse, dhr. dr. S. (Simon) , Karim Bschir (St. Gallen, Switzerland) , Stefano Canali (Milan, Italy) , Jörn Knobloch (Lübeck, Germany)
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Institute for Science in Society

Dit project onderzoekt de rol van de wetenschappen in beleidsadvies tijdens de COVID-19 crisis. We besteden speciale aandacht aan de (gebrekkige) wisselwerking tussen biomedische en sociaal wetenschappelijke expertise in pandemiebeheer in Europa. Met behulp van methoden uit de politicologie en wetenschapsfilosofie streven we drie hoofddoelen na:

  1. Een gedetailleerde beschrijving en beoordeling van de rol van de sociale en levenswetenschappen bij het beheer van de COVID-19 pandemie.
  2. Een analyse van de verschillen in epistemische praktijken van de biowetenschappen en de sociale wetenschappen en de uitdagingen voor interdisciplinaire kennisintegratie in deze context.
  3. De ontwikkeling van uitgangspunten voor de verbetering van interdisciplinaire kennisintegratie bij evidence-based beleidsvorming, met name in het volksgezondheidsbeleid.

De verwachte projectresultaten zijn een dieper inzicht in politieke en epistemologische uitdagingen voor interdisciplinaire kennisintegratie en aanbevelingen voor het uitbreiden van epistemisch pluralisme in de context van beleidsadvisering.

Resultaten

Key publications:

Bschir, K., & Lohse, S. (2022). Pandemics, Policy, and Pluralism. A Feyerabend- inspired Perspective on COVID-19. Synthese (forthcoming). Preprint: http://philsci- archive.pitt.edu/21216/

Lohse, S., & Canali, S. (2021). Follow *the* Science? On the Marginal Role of the Social Sciences in the COVID-19 Pandemic. European Journal for Philosophy of Science, 11 (Article 99). Doi: 10.1007/s13194-021-00416-y

Lohse, S., & Bschir, K. (2020). The COVID-19 Pandemic: A Case for Epistemic Pluralism in Public Health Policy. History and Philosophy of the Life Sciences, 42(4), 58. Doi: 10.1007/s40656-020-00353-8

Financiering

Volkswagen Foundation

Partners

University of Lübeck, Radboud University, Politecnico di Milano, University St. Gallen

Contactinformatie