Coronavirus outbreak
Coronavirus outbreak

Improving Interdisciplinary Knowledge Integration in Public Health Crisis Management

Dit project onderzoekt de rol van de wetenschappen in beleidsadvies tijdens de COVID-19 crisis. We besteden speciale aandacht aan de (gebrekkige) wisselwerking tussen biomedische en sociaal wetenschappelijke expertise in pandemiebeheer in Europa.
Tijdsduur
2021 tot 2023
Projectleden
dr. S. Lohse (Simon) , Karim Bschir (St. Gallen, Switzerland) , Stefano Canali (Milan, Italy) , Jörn Knobloch (Lübeck, Germany)
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Institute for Science in Society

Met behulp van methoden uit de politicologie en wetenschapsfilosofie streven we drie hoofddoelen na:

  1. Een gedetailleerde beschrijving en beoordeling van de rol van de sociale en levenswetenschappen bij het beheer van de COVID-19 pandemie.
  2. Een analyse van de verschillen in epistemische praktijken van de biowetenschappen en de sociale wetenschappen en de uitdagingen voor interdisciplinaire kennisintegratie in deze context.
  3. De ontwikkeling van uitgangspunten voor de verbetering van interdisciplinaire kennisintegratie bij evidence-based beleidsvorming, met name in het volksgezondheidsbeleid.

De verwachte projectresultaten zijn een dieper inzicht in politieke en epistemologische uitdagingen voor interdisciplinaire kennisintegratie en aanbevelingen voor het uitbreiden van epistemisch pluralisme in de context van beleidsadvisering.

Nieuws

Person wearing a safety mask

Projectafsluiting Improving Interdisciplinary Knowledge Integration in Public Health Crisis Management

Simon Lohse heeft onlangs een project afgerond over beleidsadvies tijdens de COVID-19-crisis. Zijn team en samenwerkingspartners ontwikkelden ideeën om op bewijs gebaseerd (volksgezondheids)beleid te verbeteren.

Resultaten

Bschir, K. & Lohse, S. 2023 “Taking Pluralism Seriously: A New Perspective on Evidence-Based Policy”. Science & Public Policy. doi.org/10.1093/scipol/scad074

Bschir, K., Knobloch, J. & Lohse, S. 2023. “Post-COVID-19: Auf dem Weg zu einem integrativen Modell der wissensbasierten Politikberatung [Post-COVID-19: Towards an integrative model of knowledge-based policy advice]”. In: Wissensproduktion und Wissenstransfer in Zeiten der Pandemie [Knowledge production and transfer in times of pandemic], ed. R. Hauswald & P. Schmechtig. Alber: 81-116.

Bschir, K. & Lohse, S. 2022. “Pandemics, Policy, and Pluralism. A Feyerabend-inspired Perspective on COVID-19”. Synthese 200, 441. doi.org/10.1007/s11229-022-03923-4

Lohse, S. & Canali, S. 2021. “Follow the Science? On the (Marginal) Role of the Social Sciences in the COVID-19 pandemic”. European Journal for Philosophy of Science 11 (99). doi.org/10.1007/s13194-021-00416-y

Lohse, S., & Bschir, K. (2020). The COVID-19 Pandemic: A Case for Epistemic Pluralism in Public Health Policy. History and Philosophy of the Life Sciences, 42(4), 58. doi.org/0.1007/s40656-020-00353-8

Financiering

Volkswagen Foundation

Partners

University of Lübeck, Radboud University, Politecnico di Milano, University St. Gallen

Contactinformatie

Contactpersoon