Megaphone on a wooden stool
Megaphone on a wooden stool

Individuele verschillen in clear-Lombard spraakmodificaties met achtergrondgeluid

Tijdsduur
1 januari 2017
Projectleden
dr. E. Janse (Esther) , Dr Chen Shen , Martin Cooke
Projecttype
Onderzoek

Dit project inventariseert verschillen tussen sprekers in de akoestische aanpassingen die sprekers toepassen in lawaaierige omstandigheden ('clear-Lombard' spraak, in vergelijking met hun gebruikelijke spreekstijl). Het succes van de clear-Lombard spraakaanpassingen van individuele sprekers wordt beoordeeld aan de hand van akoestische analyse en menselijke luisterinspanningsbeoordelingen. Het project probeert daarnaast verbanden te vinden tussen de prestaties van sprekers in taken met maximale spraakprestaties (diadochokinese- of tongbrekertaken) en cognitieve controleprestaties om meer licht te werpen op de vraag wat een flexibele en verstaanbare spreker nu eigenlijk is.

Resultaten

Shen, C., Cooke, M., & Janse, E. (2023). Speaking in the presence of noise: Consistency of acoustic properties in clear-Lombard speech over time. The Journal of the Acoustical Society of America 153(4): 2165-2177. DOI: 10.1121/10.0017769

Shen, C. (2022). Individual differences in speech production and maximum speech performance. Dissertation Radboud University.

Shen, C. & Janse, E. (2020). Maximum speech performance and executive control in young adult speakers. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 63, 3611-3627.

Financiering

EU Horizon 2020. 

Project website

Contactinformatie

Contactpersoon