onderzoeker met vr bril op
onderzoeker met vr bril op

Interactieve virtual reality training

het verbeteren van het sociaal emotioneel functioneren bij adolescenten met een taalontwikkelingsstoornis
Tijdsduur
1 september 2021 tot 31 augustus 2024
Projectleden
E. Arts (Elke) MSc prof. dr. C.T.W.M. Vissers (Constance) , Prof.dr. Bram Orobio de Castro , dr. Ben Elsendoorn , dr. Ellen Luteijn
Projecttype
Onderzoek

Adolescenten met een taalontwikkelingsstoornis (hierna: TOS) ervaren meer moeilijkheden in hun sociaal-emotioneel functioneren dan zich 'regulier ontwikkelende' adolescenten. Vanuit een neuropsychologisch perspectief kunnen de moeilijkheden in het sociaal-emotioneel functioneren worden gezien als het gedrag, terwijl onderliggende cognitieve tekorten zoals mentalisatie (Theory of Mind [ToM]), zelfregulatie (Executive Functioning [EF]) en Innerlijke Spraak (IS) onderliggend kunnen zijn aan dit gedrag.

Behandeling voor adolescenten met een TOS richt zich meestal op het verbeteren van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. Aangezien de relatie tussen taal en sociaal functioneren complex is, wordt er gesuggereerd dat de behandeling zich ook zou moeten richten op de cognitieve processen (ToM, EF en IS) die aan de basis liggen van sociaal-emotioneel functioneren. Er bestaat echter nog geen passende interventie voor adolescenten met een TOS die inspeelt op deze onderliggende factoren. Reeds bestaande interventies voor het verbeteren van het sociaal-emotioneel functioneren bij andere neuropsychiatrische stoornissen (Autisme, ADHD) bestaan daarnaast voornamelijk uit rollenspellen en hypothetische scenario's. Dit type interventie is erg talig, en doet daarnaast een groot beroep op mentaliserende vaardigheden (ToM) wat het moeilijk maakt voor adolescenten met een TOS.

Een Virtual Reality Interventie lijkt een veelbelovende techniek om de talige en cognitieve tekortkomingen bij adolescenten met een TOS te compenseren. Adolescenten kunnen hun sociale en cognitieve vaardigheden oefenen in een gecontroleerde, realistische omgeving, zonder de noodzaak van adequate taal- of mentaliserende vaardigheden. Vanwege de gecontroleerde omgeving kunnen adolescenten hun sociaal-emotionele vaardigheden veilig herhalen en oefenen, wat kan bijdragen aan positieve ervaringen in sociale situaties.

In dit project streven we ernaar om de kloof tussen waargenomen problemen in sociaal-emotioneel functioneren en bestaande interventiemethoden te dichten. Het doel is om een Virtual Reality training te ontwerpen voor adolescenten met TOS om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ondersteunen en te verbeteren.

Financiering

The research was funded (in part) by NRO (the Netherlands Initiative for Education Research), and a subsidiary of NWO(the Netherlands Organization for Scientific Research) (Grant number: 4O.5.19630.066). Additional funding was provided by Royal Kentalis and the Behavioral Science Institute of Radboud University.

Partners

Contactinformatie

Contactpersoon

  • E. Arts (Elke) MSc