Studenten in gesprek
Studenten in gesprek

Interdisciplinair onderwijs voor duurzaam natuurbeheer

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2023 tot 2025
Projectleden
C. Swinkels (Constant) , Simon Tans
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

De huidige manier van leven beschadigt de planeet, wat leidt tot ernstige problemen zoals biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Tegelijkertijd neemt de snelheid van kennisontwikkeling in de samenleving toe, waardoor wat studenten leren snel veroudert. Deze versnelde ontwikkeling biedt tegelijkertijd ook kansen in een samenleving waarin dringend behoefte is aan duurzame veranderingen. Om deze kansen te benutten, is het van belang dat professionals met verschillende expertises met elkaar samenwerken. Hoe kunnen we studenten met een interdisciplinaire cursus leren om samen te werken over verschillende disciplines heen? 

Hypothese

Het interdisciplinaire programma zal studenten helpen hun denkkaders te verbreden en samen te werken aan complexe maatschappelijke problemen, met meer begrip voor elkaars disciplines. Door de praktijkgerichte benadering met betrokkenheid van experts, zullen studenten inzicht krijgen in hoe kennis wordt toegepast in praktische situaties. Hierdoor zullen ze effectievere en duurzamere oplossingen kunnen bedenken voor ecologische uitdagingen, over de grenzen van hun eigen discipline heen.  Het interdisciplinaire programma zal niet alleen de professionele ontwikkeling van studenten bevorderen, maar zal ook nieuwe inzichten bieden voor interdisciplinair onderwijs, met de nadruk op toekomstige samenwerking in een snel veranderende samenleving. 

Gewenste oplossing

Simon en Constant ontwikkelen een tien weken durend interdisciplinair onderwijsprogramma met het doel om studenten verder te laten kijken dan alleen naar hun eigen discipline. In deze cursus introduceren zij innovatieve werkvormen waarbij studenten worden getraind in het samenwerken over disciplines heen. Tijdens de cursus gaan studenten in interdisciplinaire teams uiteen om samen tot een oplossing te komen voor een specifiek probleem met betrekking tot natuurbeheer. Studenten bepalen zelf hoe zij dit aanpakken en docenten nemen daarin een coachende rol. 

Plan van aanpak

Simon en Constant starten hun project met het ontwikkelen van het interdisciplinaire onderwijsprogramma. Het programma bestaat uit drie fasen: 

  1. De studenten zullen eerst kennismaken met verschillende disciplines.  
  2. Vervolgens worden de studenten ingedeeld in interdisciplinaire teams, waar ze onder begeleiding van een docent samenwerken aan concrete problemen.  
  3. Ten slotte ontwikkelt elk team een concrete oplossing voor het probleem.  

Het programma wordt geëvalueerd via een vragenlijst die studenten voor en na het programma invullen. Daarin wordt gevraagd hoe studenten hun vaardigheden inschatten en wat ze specifiek van de cursus hebben geleerd.  

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Contactpersoon

  • C. Swinkels (Constant)