Project Interlink
Project Interlink

INTERLINK: Innovating goverNment and ciTizen co-dEliveRy for the digitaL sINgle marKet

Het doel van INTERLINK (Innovating goverNment and ciTizen co-dEliveRy for the digitaL sINgle marKet goal) is het overwinnen van de barrières die overheidsinstanties verhinderen om efficiënt diensten te delen in de digitale interne markt van de EU. Het enthousiasme en de flexibiliteit van bottom up initiatieven worden gecombineerd met de legitimiteit en verantwoordingsplicht die worden verleend door top-down kaders voor e-overheid.

Lees hier meer

Resultaten

De partners hadden 190 interne bijeenkomsten nodig om een platform te ontwerpen dat geschikt was voor verschillende netwerken van belanghebbenden om de coproductie van openbare diensten te vergemakkelijken. Het ontwerpen van een dergelijk platform was een zeer ingewikkelde taak, waarvoor digitale tools nodig waren die verschillende samenwerkingsaspecten ondersteunen, zoals het stimuleren van interactie, het motiveren van deelnemers, het mobiliseren van middelen en het faciliteren van gedeelde besluitvorming. Bovendien moest het platform geschikt zijn voor de specifieke kenmerken van potentieel uiteenlopende bestuursmodellen en voldoen aan eisen die de kwaliteit en betrouwbaarheid van de geproduceerde diensten garanderen. Daarnaast was naleving van de EU-regelgeving essentieel, aangezien deze specifieke beperkingen en aanbevelingen oplegt aan de digitale diensten die door overheidsinstellingen worden gebruikt.

Het platform is getest in drie verschillende use cases, waaronder 80 werksessies in proefinitiatieven, en biedt een robuuste en gebruiksvriendelijke samenwerkingsomgeving als een webportaal voor gemeenschappen. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Organisatie, team- en procesmanagement van coproducenten
 • Een uitgebreide gids voor coproductieprocessen, die een stapsgewijze "how to"-gids biedt op basis van een bepaald schema voor coproductieprocessen.
 • Aanbeveling van Interlinkers die het meest geschikt zijn voor de gekozen coproductietaken
 • Selectie, instantiëring en registratie van het gebruik van een bepaalde Interlinker, die bijdraagt aan de voltooiing van coproductieprocestaken.
 • Interlinker catalogus met geïmporteerde en gecoproduceerde Interlinkers
 • Klonen van processen voor interne replicatie en hergebruik van eerder gemaakte coproductieprocessen.
 • Publicatie van succesverhalen van gekloonde en gesnoeide coproductiebomen, waardoor replicatie door derden wordt aangemoedigd en een waardevolle bron wordt voor diegenen die hun samenwerkingsprocessen opzetten.

De Collaborative Environment biedt een veelheid aan mogelijkheden, waaronder:

 1. Het definiëren van een coproductiebenadering: het op maat maken van coproductiestrategieën op basis van het type dienst, leveringsfase en regelgevingskaders.
 2. Bouwen van publiek-burgerlijke gemeenschappen: het faciliteren van het creëren van belangengemeenschappen rondom specifieke publieke dienstverlening door middel van brokerage en netwerk tools, gebruikmakend van mobiele communicatiemogelijkheden en apps.
 3. Provisioning Tools: het mogelijk maken van naadloze implementatie, activering en uitvoering van diensten, gebruikmakend van de benodigde enablers en het Interlink platform.
 4. Lopen en monitoren van adoptie: samen met burgers, particuliere instanties en het maatschappelijk middenveld toezicht houden op het adoptieproces.

De kern van de INTERLINK aanpak is het doel om diensten te creëren of aan te passen binnen specifieke contexten, of het nu een stad, particuliere organisatie of een gemeenschap van burgers is. Deze benadering maakt het mogelijk om nieuwe diensten te creëren door publieke of private organisaties, waarbij een reeks activiteiten wordt gedefinieerd die cruciaal zijn voor het coproductieproces:

 • Engagement Enablers: gebruik maken van technologische, niet-technologische en partnerschaps-enablers die essentieel zijn voor de dienst.
 • Service Customization: opties voor integratie met andere tools, het instellen van notificaties of andere gespecialiseerde acties die gebruikers een meer op maat gemaakte ervaring bieden, en aanpassing aan lokale regelgeving.
 • Teamvorming: burgers, privé-entiteiten en PA-ambtenaren de mogelijkheid bieden om op een gecontroleerde en transparante manier te solliciteren naar bepaalde rollen.
 • Verspreidingsactiviteiten: activiteiten uitvoeren die nodig zijn voor het promoten van de dienst binnen de gemeenschap, zoals het implementeren van sjablonen voor promotiemateriaal en het creëren van communicatie- en feedbackkanalen voor eindgebruikers.

Financiering

European Union, Horizon 2020

Partners

Fondazione Bruno Kessler, University of Deusto, Tree Technology (TREE), Radboud Universiteit, Cloud'N'Sci Ltd, UCLouvain, Deda Next, The Italian Ministry of Economy and Finance (MEF), The Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia, The Municipality of Zaragoza en the Etopia Center for Arts and Technology

Contactinformatie