Een foto van een blauwe onderwaterplant.
Een foto van een blauwe onderwaterplant.

InternShifts: samen stagelopen in het laboratorium

TLC-voucherproject
Tijdsduur
2021
Projectleden
Koen van den Dries
Projecttype
Onderzoek

Aanleiding

Bij de opleiding Moleculaire Levenswetenschappen is er een beperkte hoeveelheid stageplekken vanwege een gebrek aan ruimte en middelen. Daarnaast heeft het departement Celbiologie in het academisch jaar 2021/2022 zelfs twee keer zoveel studenten aangenomen dan dat er stageplekken zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle studenten toch stage kunnen lopen in een laboratorium?

Een strategie genaamd ‘InternShifts’ zou een uitweg kunnen bieden voor het probleem. Daarbij worden studenten in paren gekoppeld waarbij ze parttime in het laboratorium werken en parttime thuiswerken. In het verleden is voor zover bekend nog niet eerder onderzoek gedaan naar de effectiviteit van gepaarde stages.

Gewenste oplossing

Koen van Dries zal deze methode gaan verwerken in onderzoeksstages binnen de opleiding Moleculaire Levenswetenschappen. Hij wil door middel van onderzoek meer inzicht opdoen in de ervaringen van studenten op het gebied van het praktische leerproject en hun eigen professionalisering. Daarnaast is het zijn bedoeling om de beste werkwijze van begeleiders te achterhalen.

Aan de hand van die data kan het concept InternShifts worden verbeterd. Indien succesvol, zou het een oplossing kunnen vormen voor het tekort aan stageplekken in onderzoekslaboratoria. Bovendien is het de verwachting dat studenten hun samenwerkings- en communicatieve vaardigheden verbeteren aangezien ze afspraken moeten maken over hun aanwezigheid en activiteiten op de werkvloer.

Plan van aanpak

In januari 2021 beginnen zes studentenparen met een stage bij het departement Celbiologie. Koen onderzoekt vervolgens de leerervaringen en professionele ontwikkeling tijdens de InternShift. Daarin wordt zowel het perspectief van de student als de onderzoeker meegenomen.

Kwalitatieve data worden verzameld met behulp van interviews met de studenten en begeleiders. Deze zullen Koen en zijn team halverwege de stage en naderhand afnemen. De data die worden gevonden, kunnen worden vergeleken met de exitinterviews die de afgelopen acht jaar zijn afgenomen met studenten na hun (reguliere) stage.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door een TLC-voucher van het Radboud Teaching and Learning Centre. Dit voucherprogramma is bedoeld om projecten op te zetten op het gebied van onderwijsvernieuwing, docentontwikkeling en onderwijsonderzoek.

Bekijk alle voucherprojecten

Contactinformatie

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voucherprojecthouder, Koen van den Dries, via koen.vandendries@radboudumc.nl.