Intertemporele keuze

De rol van Pavlovian-to-Instrumental Transfer (PIT) en de relatie met psychopathologie

Intertemporele beslissingen hebben betrekking op keuzes tussen kleinere en grotere beloningen op een later tijdstip. Bij het nemen van dergelijke beslissingen hebben we vaak de neiging om later grotere beloningen te verkiezen boven eerder kleinere beloningen. Deze keuzendens staat bekend als temporal discounting of delay discounting en wordt in verband gebracht met verschillende beslissingen in het dagelijks leven en psychische aandoeningen. 

In dit project willen we een beter inzicht krijgen in de psychologische mechanismen die bijdragen aan temporal discounting door de rol van Pavlovian-to-Instrumental Transfer (PIT) te bestuderen. Dat wil zeggen dat we zullen onderzoeken of temporele discontering kan worden begrepen als Pavloviaanse vooroordelen (uitgelokt door signalen die wijzen op onmiddellijke beloningen) die interfereren met doelgericht gedrag dat gericht is op lange termijn beloningen. Daarnaast onderzoeken we de transdiagnostische rol van temporal discounting en PIT bij psychische stoornissen.

Contactinformatie