Visualisation of research ethics
Visualisation of research ethics

iRECS

improving Research Ethics Expertise and Competencies to Ensure Reliability and Trust in Science
Tijdsduur
2021 tot 2024
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Institute for Science in Society

iRECS, dat wordt geleid door de universiteit van Bonn en waarbij 18 Europese instituten betrokken zijn, is gericht op "verbetering van de deskundigheid en competenties op het gebied van onderzoeksethiek om de betrouwbaarheid en het vertrouwen in de wetenschap te waarborgen". ISiS is betrokken om te zorgen voor de vertaling van de resultaten van het project in de samenleving en in beleid.

Het proces van onderzoeksethiek wordt wereldwijd met steeds grotere uitdagingen geconfronteerd: nieuwe en opkomende technologieën vormen een uitdaging voor ethische beoordelaars die wellicht niet over de nodige deskundigheid op de betrokken gebieden beschikken; de toegenomen internationalisering van het onderzoek heeft geleid tot de vrees voor ethische dumping; en er is een gebrek aan standaardisering in Europa en de wereld. Een belangrijke doelstelling van het nationale en EU-onderzoeksbeleid is ervoor te zorgen dat de hoogste normen inzake onderzoeksethiek worden nageleefd. Gezien de impact van onderzoek op de samenleving, in termen van potentieel om innovatieve oplossingen voor problemen te genereren, en met het daaraan verbonden risico van schade, is strikt ethisch onderzoeksgedrag essentieel om het vertrouwen van het publiek in de wetenschappelijke inspanning te verzekeren. iRECS zal deze problemen op vier manieren aanpakken. Ten eerste zal het de bestaande behoeften die door nieuwe en opkomende technologieën in Europese en mondiale onderzoeksethiekgemeenschappen ontstaan, scannen en in kaart brengen. Ten tweede zal het opleidingsmateriaal produceren en implementeren voor een Europees en mondiaal publiek in onderzoeksethiekgemeenschappen. Ten derde zal zij opleidingsprogramma's uitvoeren en permanent opzetten. Ten vierde zal het aanpassingen aan het onderzoeksethische proces in Europa voorstellen. Door een unieke mix van expertise, wereldwijde partners en de betrokkenheid van Europese onderzoeksethieknetwerken als partners of leden van de Stakeholder Advisory Board, zal iRECS een nieuw bewustzijn van onderzoeksethiek en duurzame, veelzijdige, meertalige interactieve opleidingsprogramma's voor verschillende gebruikers ontwikkelen. Zo breidt het project ENERI en de Ambassade van Goede Wetenschap uit tot een horizontale gemeenschap van onderzoeksethici, beleidsmakers en andere belangrijke belanghebbenden.

Financiering

Horizon Europe (Europese Commissie)

Partners

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn; Stichting Vumc; Sveuciliste U Splitu; Medicinski Eurec Office Gug Vilniaus Universitetas; Universiteit Maastricht; Ethnicon Metsovion Polytechnion; Commissariat A L Energie Atomique Et Aux Energies Alternatives; Karlsruher Institut Fuer Technologie; Association Europeenne De L'universite; Fudan University Korea; Advanced Institute Of Science And Technology; European Association Of Research Managers And Administrators; Radboud Universiteit; Trilateral Research Limited

Contactinformatie