Is er verband tussen kabeltemperatuur en de belasting van het elektriciteitsnet?

AI & Data Science

Om de invloed van temperatuur (denk aan warmtepompen en airconditioning) op de mogelijke belasting van het elektriciteitsnet te onderzoeken hebben Yuliya Shapovalova en Jacco Heres gekeken naar causaliteit in tijdreeksen van belastingsgegevens van het netwerk. De eerste resultaten kwamen via de Granger causaliteit en daaruit bleek dat er een invloed is, maar die is niet sterk genoeg om er een voorspelling aan te verbinden. Yuliya en Jacco willen hier verder onderzoek naar doen via een stage of anderszins, om de toevoeging van Bayesiaanse Netwerken en Structurele Modellen te onderzoeken.

Meer weten? Neem contact op met Jacco Heres (Alliander).

Resultaten

Er is een verband aangetoond tussen de temperatuur en de mogelijke belasting van het elektriciteitsnet, maar dit is nog niet voldoende om het te gebruiken voor voorspellingen.

Financiering