Moslima's nemen deel aan high tea

Islamitische religiositeit

Vriend of vijand van democratie en emancipatie?
Tijdsduur
2021 tot 2026
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Radboud Social Cultural Research

Over islam wordt vaak gezegd dat deze anti-democratisch is. Gelovige groepen in Nederland en Europa zouden conservatiever zijn dan niet-moslims, of zelfs dan landen in het Midden-Oosten waar de opvattingen over het geloof gemengder zouden zijn. Die conclusies zijn te versimpeld, en met dit project hopen de onderzoekers nuance aan te brengen. Deze moet kennis bijdragen aan het beleid van de Nederlandse en Europese politiek, en de empowerment van de groepen die zo vaak besproken worden in de media.

Verband geloof en dagelijks leven

De onderzoekers combineren bestaande datasets van verschillende Europese landen met nieuwe data. Er wordt gekeken naar data over politiek en geloof, om zo patronen, verschillen en oorzaken in beeld brengen. De nieuwe data wordt verzameld in diepte-interviews en een-op-eengesprekken met mensen met een moslimachtergrond in Nederland. Er wordt ook gebruik gemaakt van een wetenschappelijke en maatschappelijk diverse klankbordgroep, om er zeker van te zijn dat inclusie goed gewaarborgd wordt.

Er wordt onderzocht welke verbanden er zijn te vinden tussen hoe het geloof in het leven wordt toegepast, en wat de opvattingen zijn rondom andere onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan data over hoe de islam als leidraad in het leven wordt gezien, en hoe er gedacht wordt over LGBTQI-groepen, opvoeding en andere thema’s. De combinatie van deze data moet leiden tot nieuwe inzichten. Met deze inzichten kunnen beleidsmakers en andere belangengroepen niet alleen religie als barrière verminderen, maar ook kijken op welke wijze religie juist kan dienen om politieke inclusie te bevorderen, en maatschappelijke conflicten te verminderen.

Financiering

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.