Moslima's nemen deel aan high tea
Moslima's nemen deel aan high tea

Islamitische religiositeit

Vriend of vijand van democratie en emancipatie?
Tijdsduur
2021 tot 2026
Projecttype
Onderzoek

Over islam wordt vaak gezegd dat deze anti-democratisch is en emancipatie onderdrukt. Moslims in Nederland en Europa zouden dan ook conservatiever zijn dan anderen. Echter, die conclusies zijn te simpel en zeggen weinig overof en hoe religie dan een rol speelt. Via voorschriften en regels? Door moskeebezoek? Door het geloof in een absolute waarheid? In dit project willen de onderzoekers ontdekken hoe dit echt werkt. Op die manier kan het onderzoek bijdragen aan (beleid ter versterking van) de empowerment en inclusie van moslim burgers als minderheden, zoals LHBTIQ+’ers, in moslimgemeenschappen.

Geloven, inclusie en de maatschappij

De onderzoekers duiken eerst in bestaande enquêtedata verzameld onder duizenden moslims in Europe en in Nederland. Hiermee presenteren ze één van de meest grootschalige analyses op dit thema. Daarbij kijken ze hoe verschillende aspecten van religiositeit samengaan met de keuze bij de stembus, politiek vertrouwen, je vertegenwoordigd voelen, steun voor emancipatie en houdingen over homoseksualiteit. Daarna gaan de onderzoekers nieuwe data verzamelen in diepte-interviews en nieuwe enquête. Daarbij richten ze zich op Nederlanders met een moslimachtergrond.

De combinatie van verschillende en nieuwe data en een genuanceerder denkkader moet zorgen voor nieuwe inzichten. Met deze inzichten kunnen beleidsmakers en andere belangengroepen niet alleen religie als eventuele barrière verminderen, maar ook kijken op welke wijze religie juist kan dienen om politieke inclusie te bevorderen, en maatschappelijke conflicten te verminderen.

Via een maatschappelijke klankbordgroep en de connecties van de onderzoekers worden continue bruggen met de maatschappij en beleid geslagen. Zo is er bijvoorbeeld een samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau waardoor het project ook directer bijdraagt aan inzichten in hoe islam een rol speelt in de politieke inclusie van Nederlanders met een migratie-achtergrond. De onderzoekers staan daarbij altijd open voor een gesprek en uitwisseling van ideeën.

Financiering

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.