EURoLNAT
EURoLNAT

Jean Monnet Leerstoel Rechtsstaat in de EU en Nationale Rechtsordes (EURoLNAT)

Tijdsduur
1 oktober 2022 tot 1 september 2025
Projecttype
Onderzoek

EURoLNAT streeft ernaar bij te dragen aan de bescherming van rechtsstatelijke waarden in de EU en de lidstaten door onderwijs en dialoog te stimuleren onder studenten, wetenschappers, juristen in de praktijk en burgers. Deze leerstoel is actueel gezien de rechtsstatelijke achteruitgang in sommige lidstaten van de EU. Ook de rechtsstaat in Nederland is geen rustig bezig gelet op de toeslagenaffaire en gaswinning in Groningen. Deze driejarige door de EU-gefinancierde leerstoel hanteert een innovatieve interdisciplinaire en geïntegreerde aanpak door in onderwijs en onderzoek zowel vanuit een nationaal publiekrechtelijk (bottom-up) als EU-rechtelijk (topdown) perspectief te kijken naar de rechtsstaat.

Het project berust op vier pijlers:

  • Het versterken van onderwijs over de rechtsstaat vanuit een geïntegreerd EU en nationaal publiekrechtelijk perspectief. Een Summer Course zal worden aangeboden, alsmede een herijkt mastervak en gastcolleges over de rechtsstaat.
  • Het versterken van onderzoek over de rechtsstaat vanuit een geïntegreerd EU en nationaal publiekrechtelijk perspectief.
  • Het faciliteren van een dialoog tussen studenten, wetenschappers, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, rechters en advocaten over de rechtsstaat.
  • Het informeren van het grotere publiek over de relevantie van de rechtsstaat in Nederland en de EU. Vooral innovatief zijn de gastlessen op bassischolen die grotendeels door studenten worden verzorgd

Financiering

Contactinformatie