JOR

Tijdsduur
1996
Projecttype
Onderzoek

Sinds 1 januari 1996 geeft het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht in samenwerking met Sdu Uitgevers een jurisprudentietijdschrift uit: Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR).

De rechtspraak op het terrein 'onderneming en recht' is omvangrijk en niet altijd even toegankelijk. Uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven worden veelal slechts in beperkte mate en bovendien vaak verspreid over een groot aantal verschillende tijdschriften gepubliceerd. Hoewel de voornaamste uitspraken van de Hoge Raad vrijwel steeds worden gepubliceerd, worden zij veelal eerst na maanden van commentaar voorzien. Voor de rechtspraktijk is het echter van groot belang dat men van een uitspraak kennis kan nemen kort nadat deze is gewezen, alsmede dat uitspraken van deskundig commentaar worden voorzien, waarbij de uitspraken in hun context worden geplaatst en waarbij de relevantie van de uitspraak voor de rechtsontwikkeling wordt aangegeven. In deze behoeften van de rechtspraktijk voorziet het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht.

Per jaar verschijnen elf afleveringen. In deze afleveringen worden de voornaamste arresten van de Hoge Raad en de gerechtshoven (inclusief de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam), alsmede de voornaamste vonnissen van de rechtbanken op het terrein van "onderneming & recht" gepubliceerd. Ook uitspraken die nog niet in kracht van gewijsde zijn gegaan, worden gepubliceerd. Waar nodig worden de uitspraken van commentaar voorzien.

De in JOR op te nemen uitspraken zijn onderverdeeld in rubrieken: Ondernemingsrecht, Financieel recht,  Financiering, zekerheden en insolventie en Varia.

JOR is verkrijgbaar via Sdu.

In de redactie van JOR hebben zitting prof. mr. B.A. Schuijling (vz), mr. K. Frielink, prof. mr. C.W.M. Lieverse, mr. A. Steneker, mr. A.J. Tekstra, mr. T. Salemink en mr. G.J.C. Rensen, mr. drs. S.M.C. Nuijten.

Het redactiesecretariaat wordt gevormd door: mw. mr. M.H. van Saane-Reijnen en mw. mr. M. Zandbergen.