JUST GROW Logic Model
JUST GROW Logic Model

Just Grow Project: Het mede-ontwerpen van rechtvaardigheidsgerichte indicatoren en bestuursprincipes om stedelijke landbouw duurzaam en rechtvaardig te intensiveren

Tijdsduur
2023 tot 2026
Projectleden
dr. A.J. Calo (Adam) , Dr. Patrick Bauer , Dr. Heidi Vinge , Dr. Kathrin Specht , Dr. Micheal Martin , Dr. Kiyoko Kanki
Projecttype
Onderzoek

Stadsregio's zijn een belangrijke voorgestelde locatie voor duurzame intensivering van de landbouwproductie om te voldoen aan de wereldwijde voedselbehoeften in de 21e eeuw. Meer investeringen in het lokaliseren van voedselsystemen in stedelijke gebieden belooft de toeleveringsketens te verkorten en producenten en consumenten opnieuw met elkaar in contact te brengen, waardoor de sociaalecologische duurzaamheid en veerkracht worden verbeterd. Duurzame intensivering van de stedelijke landbouw zal waarschijnlijk een groter gebruik van technologieën met zich meebrengen die de voedselproductie loskoppelen van de beperkingen van het milieu, zoals het seizoensklimaat en de beschikbare grond. Voorgestelde technologische systemen variëren van kapitaalintensieve benaderingen zoals verticale boerderijen, die de groeiomgeving volledig onder controle hebben, tot meer kennisintensieve benaderingen zoals stedelijke agro-ecologie die een balans vinden tussen aanpassing van de omgeving en gewasdiversiteit en agronomische aanpassing. Onderzoekers beginnen zich vragen te stellen over de relatieve behoefte aan hulpbronnen, de ecologische voetafdruk en de productiviteit van deze productiesystemen in termen van energie- en landgebruikintensiteit, levenscyclusimpact en opbrengst. Hoewel het uitvoeren van duurzaamheidsbeoordelingen voor verschillende voedselproductiesystemen langs verschillende dimensies van cruciaal belang is, blijft er nog een grote leemte bestaan: het vergelijkend evalueren van de implicaties voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van verschillende routes naar een duurzaam voedselsysteem in de stadsregio.


Dit project zal deze leemte opvullen door transnationaal, transdisciplinair onderzoek uit te voeren in zes stadsregio's die internationaal werken aan het intensiveren van de voedselproductie. Om deze diverse stadsregio's te helpen op holistische wijze duurzame systemen van voedselconsumptie en -productie te realiseren, zullen we nieuwe instrumenten ontwikkelen voor het ontwerpen van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid in de beleids- en bestuursstructuren van stadsregio's.


Het onderzoeksteam van de Radboud Universiteit, onder leiding van Dr. Adam Calo, zal zich richten op de dimensies landtoegang en arbeidsrechtvaardigheid van stedelijke landbouwintensivering. Het doel is om een participatieve methode te ontwikkelen voor het gezamenlijk definiëren van de belangrijkste indicatoren voor landtoegang en arbeidsrechtvaardigheid voor stedelijke landbouwintensivering met belanghebbenden uit de gemeenschap en het bestuur in Nederland; de benodigde gegevensinfrastructuur voor deze indicatoren te evalueren en deze twee methoden te testen in geselecteerde stadsregio's.

Lees hier meer 

 

JUST GROW Logic Model

Financiering

Belmont Forum

Partners

Radboud Universiteit, University of Rhode Island, Nord University, ILS Research Institute, Kyoto University

Contactinformatie

Adam.calo@radboud.nl

Contactpersoon