Lamp met hand
Lamp met hand

JUST-PREPARE

Putting REsident Practices And REsidential areas at the center of a JUST and effective energy transition in underprivileged neighbourhoods
Tijdsduur
2022 tot 2026
Projectleden
Dr. I. Verhoeven (UvA) , Dr. F. Vermeulen (UvA) , Dr. M. Giezen (UvA) , dr. M.A. Wiering (Mark) , dr. S.A. Veenman (Sietske) , dr. M. Kaufmann (Maria) , dr. S.W. Haarbosch (Simone) , Dr. ir. L. Kuijer (TUe) , Dr. ir. R. Loonen (TUe) , Dr. ir. J. Frens (TUe) , Dr. E. Jansen (HAN) , Dr. S. Majoor (HvA) , Dr. R. Heller (HvA) , Prof. dr. ir. H. Visscher (TUD) , Dr. ing. T. Konstantinou (TUD) , Dr. T. Hoppe (TUD) , Dr. A. Ersoy (TUD)
Projecttype
Onderzoek

Het onderzoeksproject onderzoekt de sociale, technische en maatschappelijke dimensies van een rechtvaardige en effectieve energietransitie, van koolstofgebaseerde naar hernieuwbare energiepraktijken. Het project ontwikkelt de nodige methodologische en inhoudelijke kennis met proeftuinen in vier verschillende gemeenten (de steden Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en het dorp Gemert. Het co-creëert benaderingen en oplossingen voor de transitie met een toekomstgerichte dimensie samen met gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere relevante actoren.

De nadruk ligt op kansarme huishoudens die extra kwetsbaar kunnen zijn in het proces van de energietransitie. Deze kwetsbaarheid kan worden veroorzaakt door minder energie-efficiënte woningen, hoge energieprijzen, problematische toegang tot oplossingen en een lagere participatiegraad. Deze aspecten kunnen leiden tot een ongelijke verdeling van kosten en baten. Burgers in deze wijken ervaren vaak een gebrek aan zeggenschap over hun eigen leven en hun leefomgeving. Tegelijkertijd worden in andere proeftuinen samenwerkingsplanningsmethoden op buurtniveau onderzocht, waarbij retrofitstrategieën en bestuursregelingen verder worden ontwikkeld. Deze ervaringen worden uitgewisseld met behulp van toekomstgerichte methodologieën die reflecteren op de repertoires van interne en buurtpraktijken, bouw- en retrofitactiviteiten en samenwerkingsstrategieën.

Financiering

NWO

Partners

Dr. I. Verhoeven University of Amsterdam (UvA) Dr. F. Vermeulen UvA Dr. M. Giezen UvA Dr. M. Wiering RU Dr. S. Veenman RU Dr. M. Kaufmann RU Dr. S. Haarbosch RU Dr. ir. L. Kuijer Eindhoven University of technology (TUe) Dr. ir. R. Loonen TUe Dr. ir. J. Frens TUe Dr. E. Jansen HAN HAN University of Applied Sciences Dr. S. Majoor HvA Amsterdam University of Applied Sciences Dr. R. Heller Amsterdam University of Applied Sciences Prof. dr. ir. H. Visscher , Delft University of Technology (TUD) Dr. ing. T. Konstantinou, Delft University of Technology Dr. T. Hoppe, Delft University of Technology Dr. A. Ersoy, Delft University of Technology & societal partners

Contactinformatie

Contactpersoon