Black and white image of street with Bellevue cinema
Black and white image of street with Bellevue cinema

Kansen voor een nieuw onderzoeksveld

Geschiedenissen van filmbezoek in Suriname
Tijdsduur
1 september 2022 tot 1 april 2023
Projectleden
dr. T. van Oort (Thunnis) , Jerome Egger (Anton de Kom University of Suriname, Paramaribo)
Projecttype
Onderzoek

Tijdens de opkomst en bloeitijd in de eerste helft van de 20e eeuw kan film worden beschouwd als zowel een symptoom als een katalysator van de moderne tijd. Het bood een zintuigelijke toegang tot sociale en culturele praktijken die vaak in een andere wereld werden geproduceerd voor een Amerikaans, Europees, Indiaas of Chinees publiek. De sociaal-culturele geschiedenis van het filmbezoek is het onderwerp van groeiend wetenschappelijk onderzoek dat zich lang heeft beperkt tot de westerse wereld. De laatste jaren vertonen echter een trend van vergelijkbaar onderzoek buiten de traditionele geïndustrialiseerde samenlevingen in West-Europa en de VS.

Wetenschappelijk werk over filmbezoek in de voormalige Nederlandse koloniën in het Westen, met name in Suriname, is echter nog altijd zeer schaars. Wat was de invloed van in Amerika, India of China geproduceerde films, of eigenlijk, wat was de invloed van filmbezoek, ongeacht de herkomst van de vertoonde films, op de verschillende gemeenschappen in Suriname? De zeer diverse samenleving van Suriname biedt een intrigerende casus voor het onderzoeken van de sociale dynamiek van filmbezoek. Voor de Hindoestaanse gemeenschap bijvoorbeeld, die ontstond na de massale migratie van contractarbeiders naar Suriname, kan cinema - en 'Bollywood' in het bijzonder - de soms ingewikkelde culturele banden tussen diaspora en 'thuisland' blootleggen.

Doel van dit project, een samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdK), is het bevorderen van een onderzoeksagenda voor een nieuwe generatie historici die zich hebben ingeschreven voor de BA Geschiedenis en de driejarige MA Geschiedenis aan de AdK, en andere geïnteresseerden in de 20e-eeuwse sociale geschiedenis van Suriname.

Beoogde resultaten:

  • Workshop voor studenten Geschiedenis aan de AdK
  • Programmatisch artikel waarin de voordelen van het bestuderen van de filmgeschiedenis van Suriname worden geschetst en verschillende potentiële vragen, bronnen en methoden daarvoor worden opgesomd, met voorbeelden uit concrete casestudies.
  • Database met informatie over bioscopen en filmvoorstellingen in Suriname, gebaseerd op het Cinema Context datamodel.

Financiering

Partners

Anton de Kom University of Suriname

Contactinformatie