Reading aloud at Kletskoppen Festival
Reading aloud at Kletskoppen Festival

Kletskoppen

Samen de wetenschap achter taal ontdekken

Kletskoppen is een project van de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek waarbij wetenschappers op een vrolijke en speelse manier hun kennis over taal en taalontwikkeling presenteren aan kinderen (2-12 jaar) en hun (groot)ouders. Kletskoppen ontwikkelt op wetenschap gebaseerde taalspelletjes en lessen over taalwetenschap, en zet die in bij verschillende soorten activiteiten in het hele land, zoals (mini)festivals, roadshows en wetenschapsdagen. Het gaat daarbij om taalverwerving, meertaligheid, taalplezier, taalonderwijs, leesbevordering, laaggeletterdheid en diversiteit. Steeds vaker wordt de aandacht ook gericht op doelgroepen die minder vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komen. 

Festival

De kern van de activiteiten is een festival dat elke twee jaar plaatsvindt in Bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen, waarbij naast een markt met korte taalspelletjes een breed palet aan activiteiten plaatsvindt zoals interactieve quizzen over taal en wetenschap (‘Ren je rot!’), voorleessessies in verschillende talen, workshops vreemde talen, optredens van kinderboekenschrijvers, muzikale theatervoorstellingen en nog veel meer. Om ook kinderen die minder vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komen bij het festival te betrekken worden voortrajecten georganiseerd in samenwerking met IMC Weekendschool en VoorleesExpress. Het festival heeft inmiddels vijf keer plaatsgevonden (2017, 2018, 2020, 2022 en 2024) en trok gemiddeld 1000 bezoekers, waarvan ongeveer de helft kinderen. 

Naast het festival in Nijmegen staat Kletskoppen regelmatig op andere festivals, zoals Expeditie Next en de Zwarte Cross. Bovendien vinden in het kader van het NWA-project Kletskoppen op Maat activiteiten plaats in Den Haag, Rivierenland en Limburg. Zo vond in 2023 voor de tweede keer een succesvol festival plaats in de Haagse wijk Transvaal (200 kinderen met een migratieachtergrond) en werden in Limburg en in Rivierenland op vier basisscholen een reeks van vier lessen over taal en wetenschap gegeven. 

Organisatie

De kernorganisatie van Kletskoppen bestaat uit wetenschappelijk directeur en taalwetenschapper Sharon Unsworth, projectleider Pim Franssen (adviseur impact bij Bureau Onderzoek van de Faculteit der Letteren), productieleider Marieke van Egeraat (projectcoördinator bij Bureau Onderzoek van de Faculteit der Letteren) en productieassistent Marieke van den Akker (onderzoeksassistent bij het Max Planck Instituut). Zij worden ondersteund door een Wetenschappelijk Team van taalonderzoekers afkomstig van verschillende onderzoeksinstituten (in Nijmegen: Centre for Language Studies, Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Donders Instituut, Behavioural Science Institute; en daarbuiten: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Fryske Akademy, Universiteit Leiden) en een crew van studentassistenten. Zij draaien mee met de organisatie en met de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Op deze manier biedt Kletskoppen (junior) onderzoekers en studenten de kans ervaring op te doen op het gebied van wetenschapscommunicatie en public engagement. 

Kijk voor meer informatie op de website: www.kletskoppenfestival.nl.

Lees meer

 

Contactinformatie

info@kletskoppenfestival.nl

Contactpersoon