Vrachtwagen op de weg
Vrachtwagen op de weg

Leadership Development in Road Transport

Tijdsduur
1 december 2020 tot 30 november 2024
Projectleden
dr. J.P. de Jong (Jeroen) , Rusman, mevr. dr. E. (Ellen) , W.G.A. van Zwol (Wouter) MSc
Projecttype
Onderzoek

Werknemers in de wegtransportsector zullen sterk beïnvloed worden door de toenemende robotisering en digitalisering. Leiderschap is cruciaal voor de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid van vrachtwagenchauffeurs, omdat het een cruciale rol speelt in het faciliteren van leren en ontwikkeling van werknemers. Kennis over leiderschap in het wegvervoer is echter schaars, en gaat gepaard met verschillende beperkingen zoals de fysieke ruimte (chauffeurs zijn voornamelijk op de weg), en het gebrek aan empirische gegevens door het lagere opleidingsniveau van zowel chauffeurs als leiders.

De doelstellingen van dit voorstel zijn het bestuderen van: a) hoe leiderschap van vrachtwagenchauffeurs kan worden geoptimaliseerd om duurzame inzetbaarheid te verbeteren, b) de kritische succesfactoren voor het ontwikkelen van leiders in een context van leergemeenschappen binnen een wegtransportomgeving, en c) hoe leeromgevingen kunnen worden ontworpen en geconfigureerd, ter ondersteuning van effectieve, adaptieve en innovatieve samenwerkingsnetwerken die het leer- en werkproces van leiders in het wegtransport beïnvloeden. Deze studie is verdeeld in drie samenhangende onderzoeksprojecten, die elk één van de doelstellingen aanpakken, en wordt mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband van partners die aanvullende (praktische) kennis en expertise inbrengen.

Dit onderzoek combineert kwalitatieve en quasi-experimentele benaderingen om evidence-based kennis te vergaren over de effectiviteit van huidige leiderschapsontwikkelingsinitiatieven binnen leergemeenschappen, en gebruikt deze kennis om een Leadership Living Lab (LLL) te ontwikkelen en te evalueren. Op basis van evaluaties van het LLL resulteert dit onderzoek in een raamwerk van ontwerpprincipes voor leiderschapsontwikkeling in leergemeenschappen dat kan worden gebruikt voor nieuwe en bestaande samenwerkingsnetwerken.

Project website

Partners

Radboud Universiteit, Open Universiteit, Sectorinstituut Transport & Logistiek BV, EMMA Experts in Media en Maatschappij, Millenaar & van Schaik Transport BV, STC Group, MBO college Logistiek & Vervoer.

Contactinformatie