Leerlijn onderzoeksvaardigheden po-vo

De afgelopen drie jaar zijn vanuit het programma Regionale Aansluiting in samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs diverse projecten uitgevoerd met als doel het verbeteren van de aansluiting tussen het po, vo en wo.
Tijdsduur
1 januari 2021
Projecttype
Onderzoek
Organisatieonderdeel
Radboud Pre-University College

Hoe ontwikkelen de onderzoeksvaardigheden van leerlingen zich? Welk niveau kun je op welke leeftijd verwachten van leerlingen, en wat vraagt het van de leraar om de onderzoeksvaardigheden te stimuleren? In dit project hebben we een leerlijn onderzoeksvaardigheden ontwikkeld voor de hele lijn PO-VO, die concreet beschrijft hoe de onderzoeksvaardigheden zich ontwikkelen van kleuterklas tot examenklas (havo/vwo). Daarnaast komt de rol van de leraar bij het stimuleren van een nieuwsgierige en onderzoekende houding aan bod. Het geeft leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs houvast bij het vormgeven van onderwijs waarin onderzoek door leerlingen centraal staat. De leerlijn is toepasbaar in alle vakgebieden en biedt ruimte voor alle soorten onderzoek.

Meteen aan de slag

Heb je interesse in de leerlijn onderzoeksvaardigheden en materialen ter ondersteuning? Deze is online beschikbaar via de onderstaande link. Je kunt dan tevens een fysiek exemplaar van de leerlijn aanvragen (waaier).

Materialen leerlijn onderzoeksvaardigheden

Waarom een leerlijn onderzoeksvaardigheden?

De Radboud Universiteit zet zich graag in voor een goede aansluiting met het basis- en voortgezet onderwijs.  We signaleren een toenemende vraag vanuit het basis- en voortgezet onderwijs naar ondersteuning op het gebied van onderzoeksvaardigheden.

Deze vragen betreffen professionalisering in onderzoekend leren of handvatten bij het begeleiden van profielwerkstukken. De vraag naar betere aansluiting op het gebied van onderzoeksvaardigheden komt ook vanuit de universiteit zelf.

Onze doelstelling was dan ook om een leerlijn te maken voor de hele lijn PO-VO, die concreet beschrijft hoe de vaardigheden zich ontwikkelen van kleuterklas tot examenklas (havo/vwo).

Wat is het doel van de leerlijn?

Het doel van deze leerlijn is om te beschrijven wat leerlingen van een bepaalde leeftijd zouden moeten (kunnen) leren, als het gaat om hun onderzoeksvaardigheden. Het geeft leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs houvast om lessen te ontwerpen waarin de onderzoeksvaardigheden aan bod komen.

Welke vaardigheden staan centraal?

In de leerlijn zijn vijf onderzoeksvaardigheden uitgewerkt:

  • Onderzoeksvraag formuleren
  • Hypothese vormen
  • Onderzoeksplan maken en uitvoeren
  • Resultaten analyseren en concluderen
  • Rapporteren over onderzoeksresultaat en -proces

Deze onderzoeksvaardigheden vormen de kern van het wetenschappelijke onderzoeksproces (empirische cyclus). In deze leerlijn hebben we bewust gekozen om alleen die vaardigheden te beschrijven die specifiek zijn voor het doen van onderzoek. De leerlijn richt zich nadrukkelijk op het doel dat leerlingen zelf een onderzoeksvraag formuleren en een eigen onderzoek uitvoeren, en dus niet op bijvoorbeeld opzoek- of ontwerpvragen.

Contactinformatie

Heb je vragen over de leerlijn? Neem dan contact op met infowkru@ru.nl.