Slaven register
Slaven register

Legacies of Bondage

Naar een database van Surinaamse levenslopen in een multigenerationeel perspectief (1830-1950)

In dit project bouwen onderzoekers een database van de Surinaamse bevolking tussen 1830 en 1950. De archiefbronnen van Suriname combineren de registers van de individuele levens van tot slaafgemaakten, contractarbeiders en vrije burgers over vijf of zes generaties. Dit maakt het mogelijk om de sociale processen en diversiteit te onderzoeken in een koloniale samenleving, maar ook de doorwerking van slavernij en gedwongen contractarbeid over meerdere generaties en de interactie tussen verschillende groepen migranten in Suriname. 

Digitaal archief

Deze digitale infrastructuur zal een grote impact hebben op het onderzoek. Het kan gebruikt worden om een scala aan vragen te beantwoorden van wetenschapper in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en biowetenschappen. Zoals, waarom meer mannen dan vrouwen stierven? Of waar de migranten naar Suriname vandaan kwamen? 

Het project vertrekt vanuit een eerder project waarin een online database is gepubliceerd van de Surinaamse slavenregisters in samenwerking met het publiek, dat hielp met transcriberen en analyseren van de registers. In ‘Erfenissen van slavernij’ zal het publiek wederom een centrale rol spelen bij het transcriberen en analyseren van bronnen, zoals bijvoorbeeld geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten in de burgerlijke administratie van Suriname.

Om de nieuwe database toegankelijk te maken voor verschillende soorten vragen zal de data op twee manieren gepubliceerd worden. Ten eerste zal de getranscribeerde datasets van elke individuele archiefbron gebruikt worden door genealogen, voor schoolprojecten en kwalitatief historisch onderzoek. In een tweede database zullen verschillende archiefbronnen gecombineerd worden om zo het leven van individuele mensen levend in Suriname in deze periode te reconstrueren, inclusief links naar familieleden en sociale netwerken.

Financiering

Partners

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.