Onderzoeksprojecten

Resultaat 1 - 20 van 600 resultaten
 • Logo Mine Project

  MINE project - Mapping identity, needs and emotions in ADHD

  Jonge mensen met ADHD weten vaak niet goed wie ze zijn, wat ze willen en wat ze nodig hebben. In dit project zoeken we uit hoe we dit kunnen begrijpen.

 • Fashion & Food Synergy for Sustainability

  Het project ‘Fashion & Food Synergy for Sustainability’ ontwikkelt nieuwe leermodules en digitale hulpmiddelen met betrekking tot duurzaamheid en toekomstige trends op het kruispunt van mode en voedsel.

 • ChatGPT put to the test: how did it do in its accounting exams?

  Historisch onderzoek met behulp van Kunstmatige Intelligentie

  Ondanks de populariteit van AI-software onder studenten, ontbreekt vaak een training in het effectieve gebruik ervan. Tim Riswick wil ervoor zorgen dat studenten Geschiedenis leren om effectief gebruik te maken van AI in (historisch) onderzoek.

 • Studenten samen aan het werk op een laptop.

  Ontwikkeling van interactieve online lesmethodiek

  Tijdens de coronapandemie waren alle colleges online. De kans is aanzienlijk dat een hybride vorm van onderwijs zal blijven bestaan. Evelien Heijselaar ontwikkelt een onderwijsmethodiek om ook online interactieve lessen te kunnen geven.

 • Foto banner Geneeskunde

  Didactische vaardigheden voor studenten Geneeskunde in het keuzecoschap

  Geneeskundestudenten geven aan zich onvoldoende voorbereid te voelen op het geven van onderwijs. Mike en Jolanda willen daar verandering in brengen. Zij ontwikkelen een nieuwe leerlijn om didactische kennis en praktische vaardigheden te verwerven.

 • Besienderhuis photo

  Faculty of Arts @ Besiendershuis

  The Faculty of Arts has started a long-term collaboration with Besiendershuis, the iconic building on the river Waal, which focuses on developing cultural residencies and presenting public-oriented artistic programmes for the benefit of the city.

 • Creativiteitsontwikkeling als didactisch middel om vwo-bovenbouwleerlingen historische literatuur te laten begrijpen binnen het schoolvak Nederlands

  Creativiteitsontwikkeling in het onderwijs heeft een groot potentieel. Toch blijkt het voor docenten niet eenvoudig dit ideële uitgangspunt in het klaslokaal vorm te geven. Dit onderzoek wil inzicht krijgen in hoe dit komt.

 • Uitleg SMASH model

  SMASH

  Ons project, SMASH, werkt aan een nieuwe manier om te begrijpen hoe mensen met elkaar communiceren buiten woorden om.

 • logo 21st Century Borders

  21st Century Borders

  Er wordt nog steeds gedebatteerd over de vraag hoe de veranderende aard van grenzen in een globaliserende wereld kan worden getheoretiseerd. Concepten als 'de zwervende grens', 'mobiele' grenzen of 'grenzen in beweging' hebben de boventoon gevoerd.

 • Painting of emperor Trajan with pagans

  'Pagan' Virtues: keizer Trajanus als gedragsmodel voor eigenzinnige heersers

  Dit project onderzoekt hoe keizer Trajanus werd beschouwd als een gedragsmodel voor heersers in de middeleeuwen en vroegmoderne spiegels voor prinsen.

 • Reading aloud at Kletskoppen Festival

  Kletskoppen

  Kletskoppen is een project waarbij wetenschappers op een vrolijke en speelse manier hun kennis over taal en taalontwikkeling presenteren aan kinderen (2-12 jaar) en hun (groot)ouders.

 • Protesters holding signs in Civil Rights March

  Afro-Amerikaanse politiek en cultuur en Europa

  Dit project onderzoekt hoe ideeën en beelden van ‘Zwart Amerika’ een rol spelen in de manier waarop Europeanen racisme en Zwart Europees activisme begrijpen.

 • Meta-CLI

  Meta-CLI

  Meta-CLI is een samenwerkingstool voor onderzoekers op het gebied van meertaligheid bij kinderen.

 • Valens Aqueduct in Istanbul

  Omgaan met Istanbuls Watererfgoed

  Dit project onderzoekt het potentieel van het historische watererfgoed van Istanbul als aanjager van duurzame oplossingen voor hedendaagse en toekomstige uitdagingen ten aanzien van watertoevoer en -gebruik.

 • Werkdruk in de rechtspraak

  Dit onderzoek brengt in kaart op welke manieren strafrechters en vreemdelingenrechters met hoge werkdruk omgaan en beoordeelt die strategieën aan de hand de beroepsnormen voor rechters.

 • Arbeidsmigratie: Kansen en Knelpunten voor het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt

  Het onderzoek gaat over de kansen en knelpunten ervaren door betrokken actoren bij arbeidsmigratie als een van de mogelijke oplossingen voor de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt in de zorgsector en de technieksector.

 • “Pursuit of holiness” in the Provincia Belgica Flandrica during the second half of the seventeenth century

  In dit project wordt het karmelitaanse heiligheidsstreven in de tweede helft van de 17e eeuw onderzocht vanuit vier invalshoeken: als bestuurlijke ambitie, als persoonlijk narratief, in de scholing van novicen en binnen de culturele beeldvorming.

 • Ongezond eten versus gezond eten

  Ongezond eten bij jongvolwassenen

  Dit project onderzoekt factoren die van invloed zijn op eetgedrag, zoals stress, lichaamsbeweging en BMI. Daarnaast wil dit project interventies ontwerpen die gericht zijn op hunkering naar voedsel en ongezond eetgedrag.

 • Illustratie van een bruid en bruidegom van Elspeet in 1850

  Op zoek naar de perfecte match

  Dit project onderzoekt de transitie van instrumentele naar romantische partnerkeuze als reactie op de opkomst in Engeland van het ideaal van een huwelijk primair gebaseerd op liefde en romantiek.

 • Corpusgebaseerd onderzoek naar de intra- en interpersoonlijke taalvariatie bij mensen met afasie

  Personen met afasie (PMA) ervaren taalstoornissen als gevolg van verworven hersenletsel. Het doel van dit project is daarom om deze individuele verschillen meetbaar te maken en vast te leggen, vooral de verschillen binnen de spreker.