Child looking at pictures in children's book

Leren van je fouten

De ontwikkeling van woordproductie bij peuters
Tijdsduur
1 januari 2023 tot 1 januari 2028
Projectleden
Fikkert, mevr. prof. dr. J.P.M. (Paula) , Prof. Clara C. Levelt (University of Leiden)
Projecttype
Onderzoek

Jonge kinderen spreken woorden vaak net wat anders uit dan volwassenen zouden doen. Zijn dat spraakfouten of is het het resultaat van onvoldoende motorische controle? Of slaan kinderen woorden op in hun mentale lexicon en is onvolledige perceptie de oorzaak van hun afwijkende productievorm? Dit eenvoudige voorbeeld maakt duidelijk dat we de hele keten van waarneming tot productie moeten bestuderen, evenals het vermogen van kinderen om hun productie- en waarnemingsvormen te verbeteren of bij te werken. De centrale vraag is: Wat ligt ten grondslag aan de geleidelijke overgang van afwijkende, variabele woordproducties naar producties die als volwassen worden beschouwd? 

Onze belangrijkste hypothese is dat de drijvende kracht achter de ontwikkeling van spraakproductie zelfcontrole is. Via dit monitoringproces worden peuters in ontwikkeling geattendeerd op mismatches tussen verwachte en geproduceerde woordvormen (door henzelf of door anderen), waardoor ze hun opgeslagen segmentale representaties en het woordvormcoderingssysteem aanpassen. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn (a) het in kaart brengen van het zich ontwikkelende taalproductiesysteem en de segmentale representaties die het systeem codeert, en (b) het begrijpen van de rol van het zelfcontroleproces bij tweejarigen. Om dit te onderzoeken zullen we verschillende experimentele methoden gebruiken die zelfcontrole testen, oproepen of vereisen, en zo op unieke wijze studies naar de perceptie en productie van peuters combineren. Belangrijk is dat we in onze experimenten rekening houden met het fonologische systeem en de gelijktijdige woordproducties van peuters, waardoor we meer inzicht krijgen in de interacties tussen hun perceptie en productie.

Financiering

NWO

Partners

Leiden University

Contactinformatie