Kasteel
Kasteel

Letterprins

Tijdsduur
2023 tot 2050
Projecttype
Onderzoek

“Letterprins” is een project dat ernaar streeft de lees- en schrijfvaardigheid van kinderen die net beginnen met lezen op school (groep 3) te verbeteren. De voornaamste focus ligt op het creëren van een positieve leesomgeving bij het kind thuis, die gelinkt is aan de grote belanghebbenden (school en bibliotheek). De app combineert wetenschap en prachtig ontwerp om de leesvaardigheid en motivatie te verbeteren. Door een multichannel campagne en samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden wordt er gezorgd voor een ondersteunende gemeenschap. Met gepersonaliseerd leren heeft de app goede resultaten behaald, waaronder 10.000 geregistreerde accounts en verbeterde leesvaardigheid. Het succes wordt gemeten in de vorm van betrokkenheid en bijdrage aan de geletterdheid.

De afname in leesvaardigheid onder bepaalde groepen in de Europese gemeenschap brengt groeiende zorgen met zich mee, wat heeft geleid tot een gebrek aan taalbeheersing en beperkte kansen voor persoonlijke en professionele groei. Om iets aan dit probleem te doen is “Letterprins” opgericht, een project dat als doel heeft een passie voor lezen teweeg te brengen en de leesvaardigheid te bevorderen. Twee ouders, geïnspireerd door hun eigen ervaringen, zagen een behoefte aan een leukere, interessantere en effectievere manier van leren lezen, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van het Letterprins project. Meerdere onderzoeksinstituten zijn betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van het spel.

Doelen

Het voornaamste doel van Letterprins is de lage geletterheidscijfers aan te pakken door individuen en gezinnen aan te moedigen de leesvaardigheid van hun kind te stimuleren. Het project streeft naar bevordering van de leesmotivatie, geletterdheid en leesvaardigheid. Door een gratis app aan te bieden die toegankelijk is voor alle gezinnen probeert Letterpins de gefragmenteerde markt die worstelt met het verbeteren van de afnemende geletterdheid aan te spreken

Strategie

Letterprins volgt een strategische aanpak die innovatieve wetenschap combineert met een adaptive app engine. De eerste versie van Letterprins (2013) werd wetenschappelijk gecontroleerd: de app was van toegevoegde waarde voor kinderen, omdat het spelen van het spel hun leesresultaten bevorderde. De app omarmt gebruiksvriendelijke ontwerpprincipes, prachtige kunstwerken en een multichannel campagne die wordt uitgevoerd door een toegewijd marketingbureau. Samenwerking met belanghebbenden, waaronder de Nationale Jeugdbibliotheek, leraren en ouders, zorg voor een holistische en begrijpelijke aanpak van het geletterdheidprobleem. Door de belanghebbenden actief te betrekken zorgt Letterprins ervoor dat er een actieve gemeenschap ontstaat die samenwerking en een liefde voor lezen bevordert.

Invoering

De Letterprins app stelt een gepersonaliseerde leerervaring beschikbaar door gebruik van state-of-the-art algoritmes die de kennis van elk kind volgen en naar aanleiding hiervan persoonlijke inhoud aanbieden. Snelle leerlingen zullen uitdagende oefeningen voorgeschoteld krijgen, terwijl leerlingen die nog worstelen met het materiaal gepersonaliseerde hulp ontvangen bij oefeningen die aansluiten op hun persoonlijke behoeftes. De app biedt ook versterkende tips aan voor ouders over hoe zij thuius een positieve leesomgeving kunnen creëren voor hun kind. Daarnaast heeft het project goedkeuring ontvangen van Prinses Laurentien, die Letterprins publiekelijk heeft gelanceerd, waarmee zij grote geloofwaardigheid en zichtbaarheid aan het initiatief verleend heeft.

Resultaten

De multichannel campagne heeft een aanzienlijke impact gemaakt, waaronder 1,9 miljoen impressies en meer dan 5000 nieuw geregistreerde accounts. Binnen zes maanden is het aantal accounts vrijwel verdubbeld tot 10,000 accounts, wat de brede invoering van de app laat zien. Daarnaast biedt Letterprins een actieve gemeenschap van 3000 kinderen die wekelijks met de app bezig zijn. Voorzichtige wetenschappelijke analyse van de data van 3000 kinderen laat zien dat er een significatne verbetering heeft plaatsgevonden in leesvaardigheid, wat de effectiviteit van het leermateriaal in de app laat zien. Het succes vande app wordt ook gemeten in factoren als betrokkenheid, lange termijngebruik en de bijdrage aan de vooruitgang van kennis in het veld van geletterdheid.

Conclusie

Letterprins is een vooraanstaand project dat de lage geletterheidscijfers aanpakt door het combineren van technologie, gebruiksvriendelijk ontwerp en gemeenschapssamenwerking. Door een adaptieve app ter beschikking te stellen streeft het project ernaar de leesvaardigheid van kinderen te verbeteren en een ondersteunende leesomgeving te creëren voor jonge lezers. Met veelbelovende eerste resultaten laat Letterprins zien dat het op wege is een blijvende impact te maken op geletterdheid, waar Letterprins gelijktijdig individuen en gezinnen bekrachtigt om de kracht van lezen en leren te ontdekken.

Financiering

Stichting IT Projecten (StITPro), Stichting LOM en Radboud Fonds

Partners

Radboud University, Max Planck Institute for Psycholinguistics, Ijsfontein, OPM Nijmegen, Stichting Sardes, Stichting Lezen, Boekwijzer, Vertigo6, Matthias Sjerps, Jan de Boer and Mirella Boot

Contactinformatie