Spotprent Vrijheid gelijkheid en broederschap. Atlas van Stolk, Rotterdam
Spotprent Vrijheid gelijkheid en broederschap. Atlas van Stolk, Rotterdam

Literaire spotternij in de Republiek

Esthetica en politieke betekenis van vroegmoderne Nederlandse humorteksten

Dit project onderzoekt de relatie tussen de esthetische of formele dimensies van Nederlandse humorteksten (1600-1800) en de politieke betekenissen die die teksten uitdragen. De aanpak vertrekt vanuit de aanname dat de formele aspecten van een humortekst (stijl; ritme; gebruik van metaforen of gezegden) politiek werk kunnen verrichten, zonder ook aan te nemen dat humor altijd subversief en bevrijdend, dan wel onderdrukkend en conservatief is. Het bronmateriaal voor het onderzoek bestaat uit een grote verscheidenheid van komische genres, wat ruimte biedt voor het analyseren van praktijken als lenen en bewerken van komische methodes en motieven tussen verschillende auteurs en genres. Bij het bestuderen van tekstuele humor is er in het bijzonder aandacht voor de materiële dimensie van teksten, en de manier waarop ze door lezers geconsumeerd werden. Deze gebruikscontext had namelijk net als de tesktinterne kenmerken invloed op de mogelijke effecten en betekenissen van de komische werken.

Copyright afbeelding: Atlas van Stolk, Rotterdam. 

Contactinformatie

Contactpersoon