Tulpenbollen juist mail resize
Tulpenbollen juist mail resize

Living Lab B7: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek

Tijdsduur
1 maart 2021 tot 31 maart 2026
Projectleden
Wolf Mooij , prof. dr. I.J. Visseren-Hamakers (Ingrid) , Liesbeth Bakker , Daan Groot , Nathalie Roefs , Joke Stoop , Cassandra van Altena , Hugo Langezaal , S. de Koning (Susan) MSc , Aafke Schaap
Projecttype
Onderzoek

De missie van Living Lab B7 is samengevat in zeven B’s: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek. In Living Lab B7 wordt kennis ontwikkeld gericht op biodiversiteitsverbetering. Samen met lokale partijen doen we ervaringen en inzichten op die we weer verder verspreiden in de regio. Belangrijk doel van Living Lab B7 is om impact te maken in de streek. Daarom nemen we ook een aanjagende en verbindende rol in bij initiatieven gericht op biodiversiteit.

Living Lab B7 is ontstaan vanuit het gedachtengoed van Nationaal Park Hollandse Duinen en heeft vorm gekregen in een consortium van de kennisinstellingen Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), HAS green academy, en Radboud Universiteit in samenwerking met een groot aantal gebiedspartners. Het maakt deel uit van een NWA onderzoeksprogramma ter ondersteuning van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, opgezet om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel in het landelijk gebied. De Bollenstreek maakt onderdeel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Activiteiten in Living Lab B7 gericht op biodiversiteitverbetering dragen daardoor ook bij aan de ambitie van het nationale park om natuur en landschap in het gebied beter te ontwikkelen.

Meer informatie 

Financiering

NWO

Partners

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), HAS green academy

Contactinformatie