De Ooijpolder

Living Lab Ooijpolder

Opschalen van succesvolle socio-ecologische experimenten voor biodiversiteitsherstel

In de Ooijpolder in Gelderland is de afgelopen vijftien jaar al geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van biodiversiteitsherstel. Er zijn onder andere houtwallen en bloemrijke stroken aangelegd (gevolg: meer wilde bijen) en landbouw en natuur zijn op verschillende plekken met elkaar verweven. Belangrijke succesfactor in deze verschillende experimenten is geweest dat boeren, natuurbeschermers, overheden en bedrijven samen hebben gewerkt aan integrale gebiedsontwikkeling. 

In het Living Lab Ooijpolder wordt onderzocht hoe de bestaande pilots en initiatieven de biodiversiteit in het gebied hebben verbeterd. De onderzoekers brengen in kaart wat de belangrijke succesfactoren waren en wat we daarvan kunnen leren voor de Ooijpolder zelf en de rest van Nederland. Ook gaan de onderzoekers samen met de betrokken partijen in het gebied op zoek naar nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden zodat de bestaande successen bestendigd en uitgebreid kunnen worden.

Lees meer over dit onderzoeksproject op de website van NWO.

Financiering

Partners

Consortiumpartners:

Contactinformatie

Meer weten over dit onderzoek? Media kunnen voor vragen contact opnemen nemen met de wetenschapsredacteur. Voor overige vragen, neem contact op met de onderzoeker.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.