Gemeentebestuur Middelburg, 1941
Gemeentebestuur Middelburg, 1941

Lokaal besturen tussen bezetter en burger

Beleidsvragen en biografieën van lokale besturen in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
Tijdsduur
2021 tot 2024
Projectleden
prof. dr. W.P. van Meurs (Wim) , Brinkhorst, L. (Laura) , Jong, L. de (Laura) , dr. M. Lak (Martijn) , M.M.A. Ramakers (Maud) , Scherpenisse, S. (Susan) , Spanjersberg, A. (Annebel) , Vlis, I. van der (Ingrid) , Vriend, M. (Mirjam)
Projecttype
Onderzoek

Tijdens de Duitse bezetting en in de naoorlogse jaren stonden bestuurders van provincies en gemeentes en hun ambtenaren voor grote uitdagingen. Samenwerken met de bezetter – de opdracht van de regering in ballingschap – betekende laveren tussen Nazi-bevelen, eigeninitiatief en verwachtingen/behoeftes van de burgerbevolking. Na de bevrijding zou er pas afgerekend worden. De decentrale bestuursniveaus van provincie en gemeente bleven in het historisch onderzoek naar de oorlog onderbelicht, met uitzondering van de spreekwoordelijke "burgemeester in oorlogstijd". Dit vergelijkende onderzoek richt zich op het bestuur van Zeeland, Gelderland en Groningen en van een aantal steden in elke provincie. De reconstructie van relevante beleidsvragen (onder andere ordehandhaving, voedselvoorziening, infrastructuur) en vooral biografieën van individuele bestuurders en ambtenaren bieden de bezoeker van de web-expositie en de lezer van de bundel alle gelegenheid tot historische empathie. Het onderzoek biedt daarnaast inzicht in het alledaagse leven van burgers en bestuurders, achter het overbekende verhaal van de Tweede Wereldoorlog buiten de Randstad.

Subprojects

Subproject 1: Biography

  • Title: How did the careers of (political and civil service) administrators at municipal and provincial level develop?
  • Researchers: Maud Ramakers and Laura de Jong

Subproject 2: Policy

  • Title: What room for action did local administrators have and use in policy-making and implementation in the force field during the occupation and liberation?
  • Researchers: Martijn Lak and Susan Scherpenisse

Subproject 3: Judgement

  • Title: On the basis of what standards and expectations were public opinion (media) and the judiciary judging the actions of administrators during occupation time?
  • Researchers: Annebel Spanjersberg and Wim van Meurs

Related projects

This project has intersections with other research projects focusing on governance at the regional and local level during and after World War II.

Crime in war time

Asset management after the Second World War

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het Mondriaan Fonds wegens de speciale viering van 75 jaar vrijheid. 

Partners

Contactinformatie