Manuscript, ManuscriptAI, Shari Boodts
Manuscript, ManuscriptAI, Shari Boodts

ManuscriptAI

Een AI-tool bouwen om de integratie, toegankelijkheid en bruikbaarheid van heterogene cultureel-erfgoedgegevens over middeleeuwse handschriften te vergemakkelijken
Tijdsduur
1 april 2024 tot 30 september 2025
Projectleden
dr. S. Boodts (Shari) dr. G. Schmidt (Gleb) E. Roodenburg (Eefje) MA prof. dr. J.B. Oosterman (Johan) dr. H. van den Heuvel (Henk) , Giulia Biagioni (TNO) , Maaike de Boer (TNO) , Syrine Ben Azira (TNO) , Lydia Mayer (TNO) , Ioannis Tolios (TNO) , Daniëlle Jansen (Dutch Royal Library) , Matteo al Kalak (DHMore) , Mariken Teeuwen (eCodicesNL) , Irene van Renswoude (eCodicesNL) , Emanuela Colombi (Università degli studi di Udine)
Projecttype
Onderzoek

Gegevens over ons cultureel erfgoed hebben een enorm potentieel voor de economische groei van Europa, voor de opbouw van een inclusiever verhaal over het Europese verleden en voor de toekomstige collectieve identiteit van de Europese burgers. Het grootste obstakel om dat potentieel te benutten is het huidige gebrek aan integratie en interoperabiliteit tussen de talloze datasets die de collecties van Europese erfgoedinstellingen beschrijven. ManuscriptAI zal helpen dat obstakel uit de weg te ruimen voor de gegevens over het geschreven erfgoed van Europa uit de middeleeuwen, manuscripten. Premoderne handgeschreven boeken zijn een cruciale categorie van ons erfgoed, maar ze zijn momenteel ondervertegenwoordigd in grote onderzoeksinfrastructuren en hun catalogusgegevens zitten opgesloten in digitale silo's. ManuscriptAI zal machine learning-algoritmes gebruiken om een model te maken dat de autonome integratie van diverse gegevensbronnen die middeleeuwse manuscripten beschrijven mogelijk maakt, onder een vooraf gedefinieerde set van vocabulairetermen die door machines te begrijpen zijn. Het model zal toegankelijk worden door middel van een human engagement interface en getest worden tijdens een pilot in een praktijkomgeving. 

Het project zal twee belangrijke behoeften vervullen: (1) een gebruiksvriendelijke AI-tool waarmee erfgoedprofessionals hun metadata over manuscripten kunnen converteren naar Linked Open Data, en (2) een gespecialiseerde ontologie voor de beschrijving van middeleeuwse manuscripten om de CIDOC-CRM-extensies voor het culturele erfgoeddomein te vervolledigen. Het project, dat voortbouwt op de resultaten van het ERC-2018-stg PASSIM, wordt ondersteund door een consortium van onderzoeksinstituten, erfgoedprofessionals en (inter)nationale onderzoeksinfrastructuren. ManuscriptAI zal de doelstellingen van de EU op het gebied van digitaal erfgoed verder helpen. De tool zal dataficatie helpen democratiseren door Linked Open Data toegankelijk te maken voor kleine erfgoedinstellingen en hen actief betrekken bij deze ontwikkeling. Deze integratietool voor gegevens over middeleeuwse manuscripten zal een enorme stap voorwaarts betekenen voor het digitale beheer en de bruikbaarheid van Europa's unieke handgeschreven erfgoed.

ManuscriptAI

Projectleden

  • PI: Shari Boodts (Radboud)
  • Technisch team: Giulia Biagioni (TNO), Maaike de Boer (TNO), Syrine Ben Azira (TNO), Lydia Mayer (TNO), Gleb Schmidt (Radboud), Ioannis Tolios (TNO)
  • Erfgoedprofessionals: Daniëlle Jansen (Koninklijke Bibliotheek), Eefje Roodenburg (Radboud Erfgoed), Matteo al Kalak (DHMore)
  • Domeinexperts: Mariken Teeuwen (eCodicesNL), Irene van Renswoude (eCodicesNL), Emanuela Colombi (Università degli studi di Udine), Johan Oosterman (Radboud Erfgoed), Henk van den Heuvel (Radboud Humanities Lab)

Financiering

Partners

TNO

Contactinformatie

Contactpersoon