Protesters holding signs in Civil Rights March
Protesters holding signs in Civil Rights March

Mapping Transatlantic Routes of Identity

Amerika als referentiecultuur voor 20e-eeuwse discours over ras en (anti-)racisme in Nederland

Sinds 2013 vonden overal in Noord-Amerika en Europa Black Lives Matter-protesten plaats , ook in Nederland. Uit de VS afkomstige termen als institutioneel racisme, white privilege en blackface waren al vertaald naar nationale debatten, bijvoorbeeld met betrekking tot discriminatie in huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid en overheidstoezicht (zoals tijdens de toeslagenaffaire) en 'Zwarte Piet'. Sommige Nederlanders verwelkomen de inspiratie, kennis en zichtbaarheid die de wereldwijde beweging voor Black Lives heeft geboden; anderen vinden dat het een ongewenste import is van "verdeeldheid zaaiende Amerikaanse identiteitspolitiek".

Het hedendaagse voorbeeld van Black Lives Matter is zeker niet uniek. Het maakt deel uit van een lange geschiedenis van Nederlandse fascinatie voor en betrokkenheid bij de Afro-Amerikaanse geschiedenis en cultuur en Amerikaanse racisme en de Zwart-Amerikaanse vrijheidsstrijd daartegen. De burgerrechtenbeweging, Black Power en Zwart feminisme hebben Nederlandse debatten over racisme decennialang geïnspireerd. De Nederlandse receptie van de Amerikaanse cultuur is echter altijd tegenstrijdig geweest: variërend van bewondering voor Amerikaanse innovaties tot bezorgdheid over een verondersteld verlies van nationale identiteit. Dit wordt ook weerspiegeld in het Nederlandse discours over ras.

Het project Transatlantic Routes of Identities richt zich op het onderzoeken van de complexe manieren waarop Nederlandse discussies over racisme en emancipatie zich sinds de jaren 1900 hebben ontwikkeld in relatie tot Amerika. Het project past een combinatie van Digital Humanities tools, zoals text-mining, en meer traditionele close reading methoden toe, met als hoofddoel het in kaart brengen van de invloed en impact van Amerikaanse discussies over (anti-)racisme in een zeer groot corpus van Nederlandse kranten en tijdschriften. Op die manier proberen we nieuwe inzichten te ontwikkelen in de processen waarmee en netwerken via welke internationale raciale discoursen selectief worden toegeëigend en overgedragen naar lokale contexten.