Gebedenboek Maria van Gelre
Gebedenboek Maria van Gelre

Maria van Gelre

Sleutelwerk uit de Nederlandse kunstgeschiedenis
Tijdsduur
2015 tot 2019
Projecttype
Onderzoek

Het gebedenboek van Maria van Gelre is een sleutelwerk uit de Nederlandse kunstgeschiedenis van rond 1400. Door de kwetsbare staat waarin het verkeerde kon het niet worden bestudeerd en tentoongesteld. In 2015 ging het project Gebedenboek Maria van Gelre na een geslaagde crowdfunding officieel van start. De Radboud Universiteit, Staatsbibliothek zu Berlin en Museum het Valkhof werkten vier jaar lang aan de restauratie van het boek, het onderzoek en aan de ontwikkeling van een tentoonstelling. Het onderzoek heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd: duidelijk is nu hoe de miniaturisten te werk gingen, welke pigmenten ze gebruikten, hoe het boek is samengesteld en dat Maria daarbij een belangrijke rol gespeeld heeft. Ook is het gebedenboek online beschikbaar gekomen. Het project werd begin 2019 afgerond.

Wie was Maria van Gelre?

Marie d'Harcourt, na haar huwelijk hertogin van Gelre, had een bewogen leven. Geboren in 1380, opgegroeid in de omgeving van het Franse hof, getrouwd met een aanzienlijke hertog, opdrachtgeefster van een uitzonderlijk gebedenboek. Ze overleed kinderloos in of na 1428.

Tentoonstelling

De tentoonstelling Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek was van 13 oktober 2018 tot en met 6 januari 2019 in Museum Het Valkhof in Nijmegen te zien.

Gebedenboek online

Een verborgen schat toegankelijk maken, was een van de belangrijkste doelen bij de crowdfunding voor het gebedenboek van Maria van Gelre. Een belangrijke stap was de online beschikbaarheid van het gebedenboek. Sinds maandag 19 juni 2017 is het voor iedereen mogelijk om de rijkdom te aanschouwen, de teksten te lezen en te genieten van de zeshonderd jaar oude pracht. Van 13 oktober 2018 tot 6 januari 2019 was een gedeelte van dit bijzondere boek te zien op een tentoonstelling in Museum het Valkhof.

Naar het gebedenboek online

Partners

Het project Gebedenboek Maria van Gelre ging van start gegaan met crowdfunding. Ongeveer 350 particulieren brachten samen meer dan €30.000 bijeen. De belangrijkste partners in dit project waren de Radboud Universiteit, de Staatsbibliothek zu Berlin en Museum het Valkhof. Medewerkers van deze instellingen leverden een belangrijke bijdrage aan het onderzoek en aan de tentoonstelling die eind 2018 van start ging. Daarnaast hebben we substantiële bijdragen ontvangen van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Alfa Meerwaarde), de Ernst von Siemensstiftung (die het techisch onderzoek in Berlijn mogelijk maakt), de Stichting Art, Books and Collections, de Stichting SSN Nijmegen.

  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Staatsbibliothek zu Berlin
  • Museum het Valkhof
  • NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Alfa Meerwaarde)
  • De Ernst von Siemensstiftung
  • De Stichting Art, Books and Collections
  • De Stichting SSN Nijmegen

Contactinformatie