Digitaal klaslokaal met leerlingen met computers en laptops
Digitaal klaslokaal met leerlingen met computers en laptops

Meer dan alleen "Uh, was?"

Versterking van communicatieve competentie door meertalige strategieën in het schoolvak Duits

In de onderbouw van de middelbare school krijgen leerlingen minstens twee jaar Duits (havo/vwo). Er is echter een (onuitgesproken) moedertaalsprekersnorm en er vindt weinig gesproken communicatie plaats in de klas. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen geen communicatieve basisvaardigheid bereiken en nauwelijks Duits durven te spreken. Om dit te verbeteren kunnen meertalige strategieën worden aangeleerd. Het CEFR companion volume met nieuwe descriptoren voor meertaligheid en het voorstel van curriculum.nu voor het nieuwe schoolcurriculum onderschrijven dit ook. Daarom wordt er in dit onderzoek nagegaan in hoeverre het aanleren van meertalige strategieën tijdens de lessen Duits leerlingen beter kan voorbereiden op effectieve communicatie met Duitstaligen.

Financiering

NWO Promotiebeurs voor leraren

Contactinformatie